Sökning: "residualvärde"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet residualvärde.

  1. 1. Hur hanteras kassaflödesmodellen vid aktievärdering?

    Magister-uppsats, Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen; Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen

    Författare :Markus Ramström; Lars Winström; [2002]
    Nyckelord :Business and economics; Kassaflödesmodellen; värdering; aktie; betavärde; riskpremie; Ekonomi;

    Sammanfattning : Bakgrund: Kassaflödesmodellen blir allt vanligare vid aktievärdering. Genom att basera värderingenpå kassaflöden kommer man bland annat ifrån att ett företags vinst påverkas kraftigt av dess redovisningsmetoder. Modellen är mycket detaljerad och kräver att en mängd antaganden om företagets framtid görs. LÄS MER