Sökning: "resistance theory"

Visar resultat 1 - 5 av 426 uppsatser innehållade orden resistance theory.

 1. 1. Stadsutveckling och gentrifieringsproblematik i områden med kulturhistorisk bebyggelse -Med Gårda som fallstudie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Oliva Halldin; [2021-06-15]
  Nyckelord :Gentrification; urban development; cultural heritage;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktningmot bebyggelseantikvarisk verksamhet2021, 180 hpGrundnivå2021:14.... LÄS MER

 2. 2. Pushing Authenticity. Challenging Narratives and Performances on Women’s Subcultural Participation

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologi; Lunds universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Filippa Nilsson; [2021]
  Nyckelord :cultural sociology; subcultural theory; gender; ethnography; rave; skateboarding; authenticity; Social Sciences;

  Sammanfattning : This thesis examines women’s subcultural participation based on ethnographic fieldwork and 73 interviews with women within the skateboarding and rave cultures. The study explores and develops how we view female participation. LÄS MER

 3. 3. Det virala viruset : En tematisk analys på desinformation om covid-19 vaccinen i svenska facebookgrupper

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Elin Claesson; Esmeralda Patron Gonzalez; [2021]
  Nyckelord :disinformation; thematic analysis; covid-19; vaccine; facebook; framing theory;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine disinformation about the covid-19 vaccine in posts from Swedish Facebook groups. At the end of 2019, the coronavirus started to spread around the world and became a global pandemic. On social media, especially Facebook, disinformation started to spread around about the virus. LÄS MER

 4. 4. Correlation Between Microstructural And Mechanical Properties In Niobium Carbide Reinforced Hadfield Steel Composites

  Master-uppsats, Lunds universitet/Industriell Produktion

  Författare :Lakshmi Manogna Dama; [2021]
  Nyckelord :Metal Matrix Composites MMCs ; Hadfield steels; Reinforcement; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Degradation of tools is a prevalent aspect in the mechanical world; due to the advancement of technologies and intense research and development, there are new ways and ideas to curb or delay the tool failures; one such idea is to implement Metal Matrix Composites (MMCs) with various reinforcement materials. This thesis focuses on improving the hardness and wear resistance of Hadfield steel by reinforcing it with Niobium Carbide (NbC). LÄS MER

 5. 5. Uniformen & Utsattheten: Polisers upplevelser av bemötande, hot och våld i yttre tjänst

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Olivia Sjöberg; Maria Norman; [2021]
  Nyckelord :Police; threats; violence; female police officers; gender based division of labor; gender stereotypes; poliser; hot; våld; kvinnliga poliser; könsbaserad arbetsfördelning; könsstereotyper.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Threat and violence is common for police officers to endure. In addition, the police profession is a male-dominated area, where women constitute a minority, hence it is relevant to study female police officers’ work situation in relation to these factors. LÄS MER