Sökning: "resistance training"

Visar resultat 1 - 5 av 167 uppsatser innehållade orden resistance training.

 1. 1. Effekten av proteintillskott på kroppssammansättning vid viktnedgång hos överviktiga och obesa

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Jonny Trinh; Tilda Olsson; [2021-08-06]
  Nyckelord :Proteintillskott; fettfri massa; fettmassa; muskelproteinsyntes; kalorirestriktion; övervikt; fetma; Protein supplements; fat-free mass; fat mass; muscle protein synthesis; calorie restriction; weight loss; overweight; obesity;

  Sammanfattning : Abstract Title: The effect of protein supplements on body composition during weight loss in overweight and obese adults - A systematic review articleAuthor: Jonny Trinh and Tilda OlssonSupervisor: Therese KarlssonExaminer: Anna WinkvistProgramme: Programme in dietetics, 180/240 ECTSType of paper: Bachelor’s thesis in clinical nutrition, 15 higher education creditsDate: 2021-04-01Background: Overweight and obesity have turned into a global epidemic in recent decades, where the risk of comorbidity is increasing. Treatment of overweight and obesity includes lifestyle changes, where diet and physical activity are paramount. LÄS MER

 2. 2. Konceptutveckling av kabelmaskin för träning med resistans och viktsimulering

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Robert Haddad; Aram Azizi; [2021]
  Nyckelord :Designproduktion; Produktutveckling; CAD; SolidWorks; Träning; Gym; Tillverkning; DFM och DFA; Koncept; Maskin; Designproduktion; Produktutveckling; CAD; SolidWorks; Träning; Gym; Tillverkning; DFM och DFA; Koncept; Maskin;

  Sammanfattning : På samtliga gymplatser finns alltför många maskiner och redskap idag. De flesta nybörjare har svårt att komma igång med träning, speciellt om dem tränar ensamma. Nybörjare har större chans att överge gymmet än de erfarna. LÄS MER

 3. 3. Challenges of Implementing a Product Life Cycle Process : A Study at Stora Enso

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :GRETA EKENBERG; JENNY STÅHL; [2021]
  Nyckelord :Product life cycle process; product portfolio management; innovation processes; implementation; change management; Produktlivscykelprocess; projektportföljshantering; innovationsprocesser; implementering; förändringsarbete;

  Sammanfattning : Today, there is a great need for companies to be dynamic and cope with the fast-changing environment to stay competitive, stressing the need for well-defined processes for innovation and product portfolio management. For larger companies, it has been proven to be difficult to change traditional ways of working and adjust to new changes. LÄS MER

 4. 4. Styrketräningsprogram hos individer med knäledsartros- en systematisk litteraturstudie

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Ringberg Magnus; [2021]
  Nyckelord :Knee osteoarthritis; osteoarthritis; physical activity; physiotherapy; resistance training; Artros; fysisk aktivitet; knäartros; rehabilitering; styrketräning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Osteoartrit (OA) är en ledsjukdom och en av de främsta orsakerna till funktionsnedsättning bland världens befolkning. I rekommendationer för rehabiliteringen ingår bland annat styrketräning. Kliniska erfarenheter visar att programmens innehåll kan sakna principer för progression avseende intensitet, volym och frekvens. LÄS MER

 5. 5. Utveckling av ett minimalistiskt utegym

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Elias Hermansson; Gustav Linde; [2021]
  Nyckelord :minimalistiskt; utegym; lärk; produktutveckling; design;

  Sammanfattning : I takt med att stillasittande inomhusaktiviteter ökar, är det också viktigt att människor aktivt väljer att motionera. Detta för att minimera skadliga hälsoaspekter som stillasittandet ger upphov till. Syftet med detta arbete är att utveckla ett utegym som är anpassat för urbana miljöer. LÄS MER