Sökning: "resistance training"

Visar resultat 1 - 5 av 148 uppsatser innehållade orden resistance training.

 1. 1. Bakteriologisk diagnos och riskfaktorer för navelinfektioner hos kalvar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Jennifer Johansson; [2021]
  Nyckelord :nötkreatur; kalv; navelinfektion; antibiotika; enkät; obduktion;

  Sammanfattning : Efter partus tar det några dagar för kalvens navelport att slutas. Under tiden den är öppen är den en betydande inkörsport för mikroorganismer. Därför drabbas huvudsakligen unga kalvar av navelinfektioner. Högt smittryck där kalvningen sker samt undermåligt intag av råmjölk utgör viktiga riskfaktorer för navelinfektion. LÄS MER

 2. 2. Small animal veterinarians’ communication with pet owners from av Motivational Interviewing (MI) perspective

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Ebba Jennolf; [2021]
  Nyckelord :motivation; dog owner; pet owner; advisor-client; dental home care; tooth brushing;

  Sammanfattning : Communication is a significant part of the veterinary profession. A veterinarian does not only need the skills to make the correct diagnosis, but also to communicate effectively for the treatment to be successful. LÄS MER

 3. 3. The lack of Unity in Diversity recruitment - A qualitative study on the adoption of diversity recruitment practices

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Linda Hendelberg; Minu Jose; [2020-06-22]
  Nyckelord :Diversity recruitment; Power; Resistance; Trust; Institutional Work; Institutional maintenance; Institutional creation; Institutional entrepreneurs; Unintended consequences;

  Sammanfattning : MSc in Management.... LÄS MER

 4. 4. I Peter Pans fotspår : växter för lek på förskolegården

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Tina Johansson; [2020]
  Nyckelord :växter; förskolegård; funktion; Peter Pan; fantasi; slitstarka växter; grön lekmiljö; barn;

  Sammanfattning : Intresset för den här studien har byggts på genom åren. Barn och unga har alltid engagerat mig och mitt tidigare arbete som lärare och förskolelärare har gett mig god insikt i barns lekutveckling och lärande. LÄS MER

 5. 5. Implementering av informationssystem i verksamheter : Verksamhetsledningens syn på framgångsfaktorer

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för data- och systemvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för data- och systemvetenskap

  Författare :Jesper Granbo; Adam Blomkvist; [2020]
  Nyckelord :Success factors; Implementation of information systems; Success factors within implementations of information systems; Top management.; Framgångsfaktorer; Implementation av informationssystem; Framgångsfaktorer vid implementering av informationssystem; Verksamhetsledning;

  Sammanfattning : The implementation of information systems creates risks for activities, which means that it is a key element in the survival of corporations. There are many studies on the very subject of the implementation of information systems, which deal with the same concepts such as the top management, visions and objectives, team, communication, training and change management. LÄS MER