Sökning: "resistor"

Visar resultat 1 - 5 av 68 uppsatser innehållade ordet resistor.

 1. 1. Modellering och Simulering av Värmehanteringssystem för Batteridrivna Elektriska Fordon (BEV)

  M1-uppsats, KTH/Produktionsutveckling

  Författare :Ismail Bajalan; Petter Nors; [2023]
  Nyckelord :Thermal management; HVAC; heating ventilation and air conditioning; BEV; battery electric vehicle; simulation; Simulink; Värmehantering; HVAC; värme- och ventilationssystem; BEV; batteridrivna elfordon; simulering; Simulink.;

  Sammanfattning : I detta examensarbete simuleras ett värmehanteringssystem i Matlab Simulink för en elektrisk lastbil, det för att värmehantera fordonets klimat. Där en värmepump används för nedkylning av kupé och batteri samt en PTC (elektrisk värmare) för uppvärmning av detsamma. LÄS MER

 2. 2. Analysis of high-voltage low-current DC/DC converters for electrohydrodynamic pumps

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för elektroteknik

  Författare :Sigge Axelsson; Jonas Gartner; Axel Stafström; [2023]
  Nyckelord :high-voltage; low-current; low-power; DC DC; DC-DC; high-gain; converter; electrohydrodynamic pump; EHD; transformerless converter; Royer-based converter; resonant Royer oscillator; Cockroft-Walton voltage multiplier; CWVM; voltage multiplier; series-connected positive-negative voltage multiplier; SPNVM; planar air-core transformer; planar transformer; high-freqency Royer-based converter; overcurrent protection; LT8331; gallium nitride; GaN; planar PCB-integrated transformers;

  Sammanfattning : Moving parts cause vibrations and tend to wear out. In applications where maintenance is complicated, solutions without moving parts are therefore advantageous. Electrohydrodynamic pumps are such a solution. Instead of mechanical propulsion, they use strong electric fields to induce movement in a dielectric cooling liquid. LÄS MER

 3. 3. Dynamic Torque Control of Brushed DC Motors for Hardware-in-the-Loop Integration

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för reglerteknik

  Författare :Eric Schyllert; [2023]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The main goal with the thesis was to design, construct and evaluate a system able to drive and brake a mechanical axis to simulate loads and stored rotational energy - a hardware force simulator. The force simulator was then to be integrated in a existing hardware-in-the-loop testing rig to enhance the mechanical dynamics of door simulations. LÄS MER

 4. 4. Enhancing Sensing in Nanoscale: Investigation of Smart Nanomechanical Cantilever Array

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Hiruy Michael Weldegiorgish; [2022]
  Nyckelord :Cantilever; AFM; Biosensor; Piezoresistive sensor; Piezoelectric actuator; Kantilever; AFM; Biosensor; Piezo -resistorer; Piezo-elektiska pådrivare;

  Sammanfattning : In this report, a novel smart nanocantilever with self-deflection sensor using embedded piezo-resistor and self-actuation using integrated piezo-electric actuator is proposed, designed and simulated to enable highly sensitive label free biosensor and ultra-short cantilever probe for AFM applications. The smart nanocantilever comprises of a triangular Si3N4 nanocantilever (10µm long, 400nm width and 100nm thickness) connected to a multi-layer support structure (Si3N4 (100nm)/PZT (100nm)) having n-type silicon piezo resistor (7µm long ,2µm width and 20nm thickness) embedded in the Si3N4 layer in both the support structure and nanocantilever. LÄS MER

 5. 5. Cryo-CMOS ICs for Scalable Superconducting Nanowire Single Photon Detectors

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Tereza Viskova; [2022]
  Nyckelord :Superconducting nanowire single photon detector; Quantum; Photonic; Readout; Cadence Virtuoso; Cryogenic; Digital; Supraledande nanotrådsdetektorer; Avläsning; Cadence Virtuoso; Kryogen; Digital;

  Sammanfattning : Superconducting nanowire single-photon detectors are the most promising technology in quantum photon information. They offer high speed, high detection efficiency, low dark count rate as well as low timing jitter compared to other single photon detection solutions. LÄS MER