Sökning: "resning"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade ordet resning.

 1. 1. Klockstaplar från 1700-talet Konstruktion och byggprocess

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Thomas Andersson; [2020-10-27]
  Nyckelord :Cultural heritage; campanile; bell tower; belfry; 3D model; klockstapel; klocktorn; klockbock; byggnadsvård; konstruktion; resning; byggprocess;

  Sammanfattning : Calling for a church service by bell ringing has a long history in Sweden. In order for the sound to be heard as far as possible, it was most natural to hang them in the church tower. LÄS MER

 2. 2. Kontrollerad postanestetisk uppvakning med ett justerbart tak : fysiologiska effekter av stress hos shetlandsponnyer under uppvakningsperioden

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Lisa Nilson Hissa; Emelie Margareta Helena Törnqvist; [2020]
  Nyckelord :häst; anestesi; uppvakning; assisterad uppvakning; assisterad resning; stress;

  Sammanfattning : Hästars uppvakning efter anestesi innebär många risker. Detta bidrar till att mortaliteten vid hästanestesi är mycket högre jämfört med mortaliteten vid anestesi av smådjur och människor. Hästars naturliga flyktbeteende gör ofta att de försöker resa sig innan narkosläkemedlen eliminerats. LÄS MER

 3. 3. Rättskraft, resning och EU – Unionsrättens krav på omprövning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Mathias Eriksson; [2020]
  Nyckelord :EU-rätt; Processrätt; Nationell processuell autonomi; Likvärdighetsprincipen; Effektivitetsprincipen; Rättskraft; Resning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att utreda hur långtgående krav unionsrätten ställer på möjligheten att upphäva eller ompröva lagakraftvunna avgöranden som strider mot unionsrätten. Uppsatsens syfte är också att undersöka hur HD:s avgörande i mål Ö 5731-18 förhåller sig till de krav som följer av unionsrätten. LÄS MER

 4. 4. Kvantitativa och kvalitativa aspekter på uppvak med justerbart tak efter allmän anestesi : en pilotstudie med sex shetlandsponnyer

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Andrea Lansburgh; Jessica Andersson; [2020]
  Nyckelord :uppvakningskvalitet; assisterat uppvak; djuromvårdnad;

  Sammanfattning : Det finns idag ett antal olika metoder för assisterat uppvak efter allmän anestesi av häst. Behovet att utveckla och undersöka nya metoder är stort, då uppvaket anses vara en kritisk period där många skador och dödsfall inträffar. Frakturer och myopatier står för en tredjedel av de fatala, postoperativa komplikationerna. LÄS MER

 5. 5. TIDSÅTGÅNG VID STOMMONTAGE - En jämförelse mellan KL-träelement och platsgjuten betong

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Oscar Hellgren; Emil Larsson; [2019]
  Nyckelord :CLT; CLT-frame; concrete frame; production time; plannin; KL-trä; KL-trästomme; betongstomme; tidsåtgång; planering;

  Sammanfattning : KL-träelement används som stommaterial i allt fler flerbostadshusprojekt i Sverige, då det fortfarande är en relativt ny metod är det intressant att undersöka den närmare. Vid val av stomme är byggtiden ofta en viktig faktor och därför ligger montagetiden till grund för jämförelsen i studien. LÄS MER