Sökning: "resning"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade ordet resning.

 1. 1. TIDSÅTGÅNG VID STOMMONTAGE - En jämförelse mellan KL-träelement och platsgjuten betong

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Oscar Hellgren; Emil Larsson; [2019]
  Nyckelord :CLT; CLT-frame; concrete frame; production time; plannin; KL-trä; KL-trästomme; betongstomme; tidsåtgång; planering;

  Sammanfattning : KL-träelement används som stommaterial i allt fler flerbostadshusprojekt i Sverige, då det fortfarande är en relativt ny metod är det intressant att undersöka den närmare. Vid val av stomme är byggtiden ofta en viktig faktor och därför ligger montagetiden till grund för jämförelsen i studien. LÄS MER

 2. 2. Resning på grund av ny sakkunnigbevisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Anna Dahlin; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Resning till men för tilltalad vid nya uppgifter om den tilltalades ålder

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Elin Bergman; [2019]
  Nyckelord :resning till men för tilltalad; resning i brottmål; nya uppgifter om den tilltalades ålder;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. En utvärdering av bestämmelserna om återupptagande av förundersökning och rätten till rättsligt biträde i resningsärenden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Lisa Östlin; [2019]
  Nyckelord :Resning; återupptagande av förundersökning; rätt till rättsligt biträde;

  Sammanfattning : År 2013 infördes två lagbestämmelser som är tänkta att öka rättssäkerheten och förutsebarheten för enskilda i resningsärenden. Den ena är 58 kap. LÄS MER

 5. 5. Responsibilty to protect - Innebörden av R2P och dess implementering av FN:s säkerhetsråd.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Rebecca Jonsson; [2018]
  Nyckelord :Folkrätt; R2P; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Responsibility to protect is a principle developed in order to try to protect citizens from atrocious and systematic crimes when a host state does not want to or does not have the possibility to do so themselves, and was first mentioned by the International Commission for Intervention and State Sovereignty in 2001. R2P is based on the idea that each individual state has a responsibility to protect its population from genocide, war crimes, ethnic cleansing and crimes against humanity, but if a state fails to do so, the international community, through the UN, has a secondary responsibility to protect those citizens. LÄS MER