Sökning: "resonant voice"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden resonant voice.

 1. 1. Säg Bob! : Sex sångare om nedsjungning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Joel Johansson; [2021]
  Nyckelord :vocal cool-down; vocal warm-down; vocal stretch; post-singing routine; SOVT; semi-occluded-vocal-tract; straw phonation; resonant voice; RV; voice relaxation; voice-scan; vocal screening; voice massage; vocal fatigue recovery; heavy vocal load; nedsjungning; kyla ned rösten; sjunga ned; SOVT; semi-occluded-vocal-tract; stråfonation; flödesfonation; röstmassage; röstscanning; röstavspänning; högintensiv sång;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ studie med kvantitativa inslag med syftet att undersöka sångares upplevelser avnedsjungning efter högintensiv sång. Till en början har specifikt designade sångövningar förmedlats till sex medverkande sångare om fyra kvinnor och två män under individuella sånglektioner. LÄS MER

 2. 2. I am Speaking into a Chapel

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Jakob Hördegård; [2020]
  Nyckelord :Alvin Lucier; Box; Chapel; Chromatic; Church; Field; Frequency; Megalithic Structures; Mosque; Natural Resonant Frequency; Ramkvilla; Ritual; Sequence; Småland; Soundscape; Synagogue; Temple; Tonal;

  Sammanfattning : The project examines, in an experimental way, how differences in massing, aperture, and sectioning are affecting the natural resonant frequency of an architectural space. An investigation of boxes with these different qualities resulted in more than 200 minutes of sound material. LÄS MER

 3. 3. Paolo Freire, Gayatri Spivak, and the (Im)possibiity of Education : The Methodological Leap in Pedagogy of the Oppressed and "Righting Wrongs"

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för livsvetenskaper

  Författare :Fredrik Svensson; [2012]
  Nyckelord :Paolo Freire; Gayatri Chakravorty Spivak; education; pedagogy; ideology;

  Sammanfattning : The main objective of this essay is to find out and show as to whether the respective pedagogies of Paolo Freire and Gayatri Chakravorty Spivak are free from the authoritarian and oppressive tendencies they both expressively seek to oppose. More specifically, the investigation presented in this text is focused on the relation between theory and method in Freire’s Pedagogy of the Oppressed and Spivak’s “Righting Wrongs – 2002: Accessing Democracy among the Aboriginals. LÄS MER

 4. 4. Utvärdering av röstträning på logopedprogrammet i Göteborg

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Johanna Hartler; Mattias Wåhlberg; [2011-09-21]
  Nyckelord :röstträning; logopedstudenter; normala röster; röstkvalitet; F0; voice training; SLP-students; normal voices; voice quality;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine if there were anychanges in quality in the voices of speech and language pathology studentsafter four years of study at the University of Gothenburg. Recordings oftwenty student voices from the first and eight semesters were evaluatedperceptually by six speech-language pathologists. LÄS MER