Sökning: "respekträtt"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet respekträtt.

 1. 1. Användning av upphovsrättsskyddade verk i politiska sammanhang : Vad får en upphovsman objektivt anses tåla?

  Master-uppsats, Linköpings universitet/AffärsrättLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Kalle Andersson; [2019]
  Nyckelord :Upphovsrätt; den ideella rätten; respekträtt;

  Sammanfattning : En upphovsman har enligt 3 § 2 st. upphovsrättslagen (URL) rätt till att dennes verk inte återges till allmänheten med en ändring eller i ett sammanhang som är kränkande för upphovsmannens litterära eller konstnärliga anseende eller egenart. LÄS MER

 2. 2. Tillgång och förstörelse - konflikten mellan upphovsrättslig droit d'accès och ägande

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Nils Svensk; [2017]
  Nyckelord :droit d accès; upphovsrätt; integritetsrätt; respekträtt; bernkonventionen; de toute autre atteinte; åndsverkloven; auktorrättskommitén; konstjuridik; VARA; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Detta arbete undersöker möjligheterna för att medge upphovspersonen droit d'acces och skydd mot förstörelse inom svenska rättsförhållanden. Undersökningen inriktas främst på gällande svensk rätt vilken tolkas utifrån dess förarbeten och genom dessa Bernkonventionen. LÄS MER

 3. 3. Ett upphovsrättsligt skämt - Om respekträtten och parodiundantaget i svensk rätt och EU-rätt.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Marcus Vallin; [2017]
  Nyckelord :Parodiundantaget; Upphovsrätt; Respekträtt; C-201 13; Handelsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att undersöka det så kallade parodiundantaget. Det upphovsrättsliga fenomenet innebär att ett bearbetat konstverk, i syfte att vara en parodi, faller utanför den ursprungliga upphovsrätten. LÄS MER

 4. 4. Upphovsmannens respekträtt : en studie i dess tillämpningsområde

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Annette Österlund; [2013]
  Nyckelord :Immaterialrätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Avtal om ideella rättigheter - En komparativ studie av upphovsmäns ställning i Sverige och USA

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Magnus Nygren; [2011]
  Nyckelord :contracts; comparative; moral rights; copyright; waiver; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The legislation on authors’ moral rights to attribution and integrity in Sweden and USA differ to a large extent. In Sweden moral rights are a part of the copyright law and reside in every work that qualifies for copyright protection. LÄS MER