Sökning: "respondera"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet respondera.

 1. 1. I ögat av en firestorm- en netnografisk studie om svenska parakrisers dynamik

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Johanna Dovander; Lovisa Bergström; [2019]
  Nyckelord :strategic communication; crisis communication; public relations; paracrisis; firestorm; social media; crisis management; moral cultures; victimhood culture; strategisk kommunikation; kriskommunikation; parakris; sociala medier; krishantering; moralkulturer; offerkultur; Social Sciences;

  Sammanfattning : In Sweden, we increasingly face headlines where organizations are accused of inappropriate statements, offending ads and unethical actions. These firestorms, which emerge without any warnings, cause major challenges for organizations’ marketing communication. LÄS MER

 2. 2. Sale, sänkt pris eller 25% rabatt : Hur reaskyltar påverkar konsumentens uppmärksamhet i butik

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Amanda Califf; Desirée Hemström; [2018]
  Nyckelord :Eyetracking; signage; hypothesis testing; in-store consumer behaviour; sale; retail; Eyetracking; skyltning; hypotesprövning; konsumentbeteende i butik; rea; handel; detaljhandel;

  Sammanfattning : Dagens textilindustri står inför ett problem där det produceras för mycket kläder i relation tillefterfrågan. Den höga konkurrensen i branschen förutsätter att företagen använder sig av kampanjer och realisationer för att få varorna sålda. LÄS MER

 3. 3. ”Man måste ju tillåta sig själv att ha känslor, det är ju ändå människor vi har att göra med” : En kvalitativ undersökning om utredande socialsekreterares hantering av sina emotioner utifrån mötet med klienten

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Anna Törnkvist; Jacline Cohen; [2015]
  Nyckelord :social worker; managing feelings; emotional work; professional role; abstract sociality; social response; socialsekreterare; hantering av känslor; emotionellt arbete; professionell roll; abstrakt socialitet; social respons;

  Sammanfattning : Studien avser att genom ett kvalitativt fältarbete få förståelse för hantering av känslor för socialsekreterare inom socialt arbete på en socialförvaltning. Syftet är även att få en inblick i vilka faktorer som eventuellt har en inverkan på denna hantering och vad denna emotionella hantering kan ha för konsekvenser för socialsekreteraren. LÄS MER

 4. 4. Skandalers inverkan på CSR-rapportering - En studie baserad på fyra svenska företag

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johanna Stenberg; Emma Gustafsson; [2013]
  Nyckelord :hållbarhetsrapportering; CSR; legitimitetsteori; skandaler; proaktiv; reaktiv;

  Sammanfattning : Tidigare studier har visat att media har ett starkt inflytande på allmänhetens intresse vid uppdagandet av miljömässiga och samhällsrelaterade skandaler. Ett vanligt förekommande sätt för företag att respondera på kritik är genom årsredovisningen. LÄS MER

 5. 5. Like, share and tag : A comparative study of UNDP Stockholm and UNDP New York’s usage of Facebook as a communication tool 

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsvetenskaper, SV

  Författare :Victor Petersson; [2012]
  Nyckelord :Facebook; UNDP; Millennium Development Goals; Agenda Setting; text analysis; Public Relations; ; Facebook; UNDP; Millenniemålen; Agenda Setting; textanalys; Public Relations;

  Sammanfattning : The purpose of this research is to study how the UNDP offices in Stockholm and New York are using Facebook to set the agenda regarding the Millennium Development Goals, but also how the offices are communicating and presenting the goals towards the public. The research is based on publications from the two Facebook groups “millenniemålen – åtta mål för en bättre värld” and “United Nations Development Programme – UNDP” published between November 2011 until April 2012. LÄS MER