Sökning: "respons"

Visar resultat 1 - 5 av 1125 uppsatser innehållade ordet respons.

 1. 1. Filmanvändning inom historieundervisning i gymnasiet: upplevelser från båda sidor av klassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Joan Cornejo Svensson; [2022]
  Nyckelord :Historia; Avsikter; Filmanvändning; Historiebruk; Historiemedvetande; Historieundervisning; Övergripande mål; Historiekultur; Film; Gymnasieskolan;

  Sammanfattning : Den här studien analyserar historielärares avsikter med att använda film i sin undervisning i gymnasieskolan. Syftet är att undersöka lärarnas deklarerade avsikter och jämföra dem med historieämnets övergripande mål samt elevernas respons till filmanvändning i klassrummet. LÄS MER

 2. 2. Mikroetik: Ett steg i rätt riktning för etik inom datadriven AI

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Cecilia Minder; Leo Rasmusson; [2022]
  Nyckelord :Etik; AI; Mikroetik; AI-etik; Riktlinjer; Datadriven AI; General Works; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Artificiell intelligens kan leda till disruptiva innovationer som verksamheter måste ta ställning till för att fortsätta vara konkurrenskraftiga. Med profilerade fall som Cambridge Analytica har etik i förhållande till datadriven AI fått en ny betydelse. LÄS MER

 3. 3. Evaluation of the treatment planning system decimal ElectronRT and custom-made bolus for FLASH-irradiation

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sjukhusfysikerutbildningen

  Författare :Mizgin Coskun; [2022]
  Nyckelord :Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Introduction: The novel external beam therapy technique using ultra-high dose rates known as FLASH has become known for its normal tissue sparing effect. Currently in Lund, veterinary clinical trials are carried out on canine patients using electrons with ultra- high dose rates. LÄS MER

 4. 4. Kamratrespons som skrivutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Simon Wendt; Viktor Jonasson; [2022]
  Nyckelord :feedback; student learning; student writing development; upper secondary school; writing development;

  Sammanfattning : Respons från såväl lärare till elev som från elev till elev kan vara en möjlighet att utveckla elevers skrivande men kan även begränsa elevers skrivande om den inte ges på ett konstruktivt sätt. Vi fann det intressant för vår kommande yrkesroll att ta reda på vad det finns för möjligheter och fallgropar vid kamratrespons. LÄS MER

 5. 5. Återkoppling på elevtexter : Hur några lärare i årskurs 1–3 använder återkoppling på elevtexter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Maja Nilsson; Moa Eklund; [2022]
  Nyckelord :Återkoppling; läraråterkoppling; respons; revidering; elevtexter;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka hur några lärare, aktiva i årskurs 1–3, ger återkoppling på elevtexter samt undersöka hur, eller om, återkopplingen används vidare. Studiens teoretiska bakgrund vilar på det sociokulturella perspektivet med fokus på begreppen stöttning, mediering och den proximala utvecklingszonen. LÄS MER