Sökning: "response time"

Visar resultat 1 - 5 av 1799 uppsatser innehållade orden response time.

 1. 1. APOPTOTIC EFFECTS IN RENAL CORTEX AFTER TREATMENT WITH 177LU-OCTREOTATE

  Master-uppsats,

  Författare :Michelle Andersson; [2021-05-10]
  Nyckelord :Medical physics; 177Lu-octreotate; renal cortex; kidney; QPCR; gene expression; transcriptional regulation; apoptosis;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this project was to investigate gene regulation of a predeterminedpanel of apoptotic genes in murine renal cortex after treatment with 177Lu-octreotate after one day and seven days. Theory: The kidneys and bone marrow are the risk organs in 177Lu-octreotate treatment, but by fractioning the treatment the bone marrow recovers. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors erfarenhet av att arbeta med suicidala patienter inom psykiatrisk affektiv öppenvård

  Magister-uppsats,

  Författare :Carl Beijbom; Patrik Eriksson; [2021-04-23]
  Nyckelord :Psykiatrisk omvårdnad; sjuksköterska; suicidala patienter;

  Sammanfattning : Background: Working with suicidal patients is professionally and emotionally exhausting. A suicide is a tragic event for everyone involved and leaves an emotional scar in the caregiver. Predicting suicide through risk assessment is difficult. LÄS MER

 3. 3. Design and analysis of pre-clinical experiments using a method combining multiple comparisons and modeling techniques for dose-response studies

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Avijit Singh; [2021-04-20]
  Nyckelord :pharmacodynamic modeling; dose–response relationship; significance level; multiple comparison procedure; optimal design; MCPMod; dose finding study;

  Sammanfattning : Abstract. Identifying and estimating the dose-response relationship between a compound anda pharmacological endpoint of interest is one of the most important and difficult goals in thepreclinical stage of pharmaceutical drug development. LÄS MER

 4. 4. Svarstid vid konfrontationsbenämning för personer med multipel skleros och självupplevd anomi jämfört med en referensgrupp

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Benedetta Dei Campielisi; [2021-02-12]
  Nyckelord :OANB; multipel skleros; svarstid; benämningssvårighet; ordklass; OANB; multiple sclerosis; response time; naming difficulties; word class;

  Sammanfattning : In this study, differences in response time and number of correct responses in oral confrontation naming with the test An Object and Action Naming Battery were examined between 25 persons with multiple sclerosis who experienced anomia and 25 neurologically intact participants. The results showed significantly shorter response time and significantly more correct responses in the reference group. LÄS MER

 5. 5. Skriftlig benämning av verb och substantiv - korrekthet, latens och svarstid

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Cecilia Lundberg; Hanna Linder; [2021-02-03]
  Nyckelord :skriftlig benämning; substantiv; verb; latens; svarstid; written naming; nouns; verbs; latency; response time;

  Sammanfattning : The purpose was to investigate written naming among persons without neurological disorders (R-group) and with aphasia (A-group) using verband noun pictures from An Object and Action Naming Battery. Naming accuracy, latency (time from stimuli onset to first keystroke) and response time(time from stimuli onset to last keystroke) was studied. LÄS MER