Sökning: "responsibilisering"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet responsibilisering.

 1. 1. RISK, RESPECT & UNSPEAKABLE ACTS : Untangling Intimate-Sexual Consent through 'Intuitive Inquiry' & 'Agential Realism'

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Centrum för genusforskning (from 2013)

  Författare :Frida Storm; [2021]
  Nyckelord :Doing; Consent; Communication; Intuition; Somatics; Intimacy; Sex; Sexual; Violence; Negotiation; Coercion; Rape; Legislation; Feminism; Neoliberal; Queer; Fanzine; BDSM; Dance; Performance; Sex Work; Responsibilization; Accountability; Diffraction; Entanglement; Autonomy; Agency; Power; Trauma.; Görande; samtycke; consent; kommunikation; intuition; somatik; intimitet; sex; sexuellt; våld; förhandling; tvång; våldtäkt; lagstiftning; feminism; nyliberalism; queer; fanzine; BDSM; dans; uppträdande; sexarbete; responsibilisering; ansvar; diffraction; entanglement; autonomi; agens; makt; trauma.;

  Sammanfattning : In an attempt to address the issues in research and theory on consent, this thesis explores what consent can be seen as "doing" through an 'Intuitive Inquiry' (Anderson 2011a) and 'Agential Realism' (Barad 2007). Various manifestations of consent appears through: the experience of the researcher, consent research and theory, consent legislation, interviews with professionals in intimate-sexual consent, and, feminist fanzines. LÄS MER

 2. 2. Styrningsmentalitet i anhörigsverige : En kritisk granskning av styrdokument för anhörigstöd med inriktning på anhöriga till närstående med beroendeproblem

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Nina Berglund; [2016]
  Nyckelord :Anhörig; Anhörigperspektiv; Anhörigstöd; Anhörigomsorg; Omsorgsansvar; Medberoende; Beroende; Missbruk; Beroendevård; Perspektivanalys; Välfärdsstyrning; Governmentality; Styrningsmentalitet; Responsibilisering; Autonomi; Styrningsteknik; Kategorisering; Politisk rationalitet;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att öka kunskapen om anhörigstöd genom att kritisk granska hur anhöriga till närstående med beroendeproblem konstrueras i lagstiftning och styrdokument för anhörigstöd och hur detta påverkar rätten till, och utformningen av, anhörigstöd. Studien har genomförts med en deduktiv governmentalityansats, ett perspektiv som kännetecknas av ett intresse för hur statens styrningsmentalitet, rationalitet och tekniker för styrning medieras via olika former av lagstiftning, policydokument och operativa riktlinjer. LÄS MER