Sökning: "responsibility"

Visar resultat 1 - 5 av 8808 uppsatser innehållade ordet responsibility.

 1. 1. ''Det är en del av jobbet, men det borde inte vara det'' - En kvalitativ studie om hur socialsekreterare definierar och förhåller sig till hot och våld inom ekonomiskt bistånd

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Blerina Demiqi; Faraz Ahmed; [2021]
  Nyckelord :Social services; the construction of threats and violence; work-related threats and violence; street-level bureaucracy; interviews; social workers; workplace violence; Social Sciences;

  Sammanfattning : Now and then you can read about the threats and violence that occur at different workplaces, it’s common for social workers to be exposed to threats and violence. Studies have shown that people working within social services are more exposed to threats and violence compared to people with other occupations. LÄS MER

 2. 2. Föräldrainflytandets komplexitet : Sex föräldrars upplevelser av reellt föräldrainflytande vad gäller barns vila på förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Cecilia Hansen; Therese Johansson; [2021]
  Nyckelord :Parental influence; influence; preschool; the influence ladder; information; participation; influence; consultation; decision making; rest; values; democracy.; Föräldrainflytande; inflytande; förskola; inflytandetrappan; information; deltagande; påverkan; samråd; beslutsfattande; vila; värdegrund; demokrati.;

  Sammanfattning : Föräldrainflytande är ett komplext begrepp och en viktig del i förskolans värdegrundsarbete och demokratiuppdrag. Det är föräldrarna som har det yttersta ansvaret för barnet samt känner sitt barn allra bäst. LÄS MER

 3. 3. Value Relevance of Environmental, Social, and Governance (ESG) Performance: Evidence from the Nordics

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Cheuk Hee Cheung; [2021]
  Nyckelord :Equity Valuation; Environmental Performance; Social Performance; Governance Performance; Financial Accounting;

  Sammanfattning : This study looks at the value relevance of ESG performance factors in Nordic companies during the period 2014 to 2018. Data are collected from the Resility Nordic Compass Sustainable Economics Datasets, Finbas and S&P Capital IQ. Relationships of market value of Nordic companies and corporate ESG performance are explored. LÄS MER

 4. 4. Fysioterapeutens upplevelser av skadeförebyggande träning inom svenska damfotbollslag på elitnivå

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Amanda Hallberg; Mikaela Kristoffersson; [2021]
  Nyckelord :Injury; prevention; female; football; physiotherapist; experiences; Skadeförebyggande; damfotboll; fysioterapeut; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fotboll bidrar till en stor andel idrottsskador och damfotbollsspelare löper generellt högre risk att drabbas av vissa skador samt har ett annat skademönster än manliga spelare. Existerande skadeförebyggande program har visat minskad förekomst av skador. LÄS MER

 5. 5. Corporate Social Responsibility and the Equity Markets: A quantitative analysis

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Olle Douhan; Aron Nirbrant; [2020-11-12]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to examine the relationship between Corporate Social Responsibility (CSR) disclosure and equity prices in the financial markets. An event study combined with a textual analysis is used to research this relationship. The thesis is based on the European market and the sample period is between 2018 and 2019. LÄS MER