Sökning: "responsivt web design"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden responsivt web design.

 1. 1. Utvärdering av responsiva front-end ramverk och renderingstekniker : En studie med mätningar av svarstider på olika plattformar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Emma Johansson; [2016]
  Nyckelord :framework; mobile-first; desktop-first; client; server; responsive web design; responsiv webbdesign; front-end ramverk; svarstider; klientrendering; serverrendering; mobile-first; desktop-first; mobilanvändaren; klienten; servern;

  Sammanfattning : För att spara tid och ändå få en responsiv webbplats, kan med fördel ett responsivt front-end ramverk användas. Ett responsivt front-end ramverk kan använda olika angreppssätt: desktop-first och mobile-first. LÄS MER

 2. 2. Utveckling och anpassning av webb för mobila enheter : En utvärdering och fallstudie

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för data- och systemvetenskap

  Författare :Alexander Sundberg; [2016]
  Nyckelord :Web development; mobile adaptation; mobile applications; responsivt web design; Web Content Management Systems; Webbutveckling; mobilanpassning; mobilapplikationer; responsivt gränssnitt; Web Content Management Systems;

  Sammanfattning : Den ökande användningen av mobila enheter ställer nya krav på utformning av ett företags webbtjänster. Utseende, storlek och gränssnitt på webbsidor behöver anpassas för alla typer och storlekar av mobila plattformar. LÄS MER

 3. 3. Responsiv hantering av bilder : Vad är en bästa lösning för responsiv hantering av bilder på olika enheter?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap (DV)

  Författare :Per Magnusson; [2014]
  Nyckelord :responsiv; webbdesign; optimering; bilder; mobila enheter;

  Sammanfattning : Med responsiv webbdesign skapas en design som sedan dynamiskt anpassar sig till olika enheters skärmbredder, utan att specifika designer måste skapas för att få en anpassad layout till varje specifik enhet. De senaste åren har användandet av mobila enheter för surf på webben ökat och kraven som ställs på det mobila surfandet ökar med detta. LÄS MER