Sökning: "rest api"

Visar resultat 1 - 5 av 69 uppsatser innehållade orden rest api.

 1. 1. En undersökning och implementering för att hitta lämpligast teknik vid e-postläsning : En jämförelse mellan Outlook Mail REST API, Gmail API och IMAP4 baserat på prestanda och säkerhet

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Isac Arvidsson; [2020]
  Nyckelord :Outlook Mail REST API; Gmail API; IMAP4; Parsning; Java; Autentisering; Oauth2; E-post; Easit GO; Outlook Mail REST API; Gmail API; IMAP4; parsning; Java; Autentisering; Oauth2; E-post; Easit GO;

  Sammanfattning : Tekniker för att hämta e-post har sedan länge varit svåra att hantera på grund av brist på en tydlig standard. E-post kan variera i vilka headers som följer med och vilken storlek som är tillåten. De kan även vara skillnader på hur mailet är kodat vilket kan bidra till att mailet inte lyckas parsas på rätt sätt. LÄS MER

 2. 2. Exploring the quality attribute and performance implications of using GraphQL in a data-fetching API

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Daniel Wikander; [2020]
  Nyckelord :GraphQL; API; REST; ATAM; Software architecture;

  Sammanfattning : The dynamic query language GraphQL is gaining popularity within the field as more and more software architects choose it as their architectural model of choice when designing an API. The dynamic nature of the GraphQL queries provide a different way of thinking about data fetching, focusing more on the experience for the API consumer. LÄS MER

 3. 3. An examination of automated testing and Xray as a test management tool

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Simon Bertlin; [2020]
  Nyckelord :Xray; testing; automated testing; manual testing; Jira; REST; API; test prioritisation;

  Sammanfattning : Automated testing is a fast-growing requirement for many IT companies. The idea of testing is to create a better product for both the company and the customer. The goal of this study is to examine different aspects of au- tomated testing and Xray as a test management tool. LÄS MER

 4. 4. Active Pharmaceuticals Ingredients Suppliers’ role to improve the availability of Antibiotics in Sweden through the supply chain

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Industriell teknik; Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Meenu Choudhary; Abdul Rehman Abbasi; [2020]
  Nyckelord :Active Pharmaceuticals Ingredients; API SupplierS; Antibiotics; Supply chain;

  Sammanfattning : The rise of antibiotic resistance and the difficulty in the procurement of active pharmaceutical ingredients (APIs) used in the manufacturing reduce the availability of antibiotics in Sweden. The main objective of the study is to explore the APIs market in India and analyze the major suppliers to support the stable production of antibiotics which suffer from shortage in the Swedish market. LÄS MER

 5. 5. GNSS undersökning : För bättre precision i smartphones

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Elias Fredin; [2019]
  Nyckelord :Trilateration; Pseudorange; Satellites; Java; Android; Server; Ephemeris; GALILEO; GPS; Satellite Positioning; Trilateration; Pseudorange; Satelliter; Java; Android; Server; Ephemeris; GALILEO; GPS; Satellitpositionering;

  Sammanfattning : To be able to receive a position from a smartphone user is very valuable. Wit- hout this many applications would not work at all. For many applications the existing position libraries are not good enough, for example augmented reality applications which requires millimeter precision for a good experience. LÄS MER