Sökning: "restaurang utveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade orden restaurang utveckling.

 1. 1. Towards Understanding the “User of the Future”

  Master-uppsats, KTH/Integrerad produktutveckling

  Författare :Ramon Andres Amezcua Hidalgo; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : A fast-moving technological landscape is driving companies of today to constantly search for the solutions of tomorrow. As a result, companies are constantly searching for the next big thing and speculating on possible futures. LÄS MER

 2. 2. We are all storytellers : Att berätta en historia genom fysisk miljö och grafisk design

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Emma Nydelius; Julia Trotzig; [2019]
  Nyckelord :Storytelling; servicelandskap; grafisk design; restaurang; arbetsprocess;

  Sammanfattning : Storytelling is a marketing tool that works as a media where companies can communicate their history, values and message through stories. In order to meet customer demand for involvement and experiences, companies need to satisfy their emotional needs. LÄS MER

 3. 3. Kockars uppfattning om Guide Michelin : Hur uppnås en stjärnstatus enligt yrkesutövare på Michelinrestauranger?

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan; Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan

  Författare :Sebastian Sparrman; Gustaf Hallberg; [2019]
  Nyckelord :Guide Michelin; utveckling; fine dining; köksegenskaper;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Kreativ utveckling : – för nästa generations kökschefer

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan; Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan

  Författare :Erik Nihlén; Björn Johnson; [2019]
  Nyckelord :Kreativitet; estetik; gastronomi; fine dining; formgivning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Lite snack och mycket verkstad : En studie om vilka verktyg som kan hjälpa restauranger att bli mer hållbara

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Adam Dahrén; Märta Streijffert; [2018]
  Nyckelord :restaurang; hållbarhet; sustainability; verktyg; triple bottom line; tbl; ledarskap; utveckling; nätverk; grön nudging; nudging; utbildning; hållbarhetsredovisning; iso; kvalitetsledningssystem; livscykelanalys; lca;

  Sammanfattning : Klimatkrisen är en svår utmaning som alla på planeten tillsammans måste försöka att lösa. En av de branscher som idag har en stor negativ påverkan på klimatet är restaurangbranschen där verksamheterna främst arbetar med livsmedel, vilket har påvisats bidra till en stor mängd växthusgasutsläpp. LÄS MER