Sökning: "restaurang"

Visar resultat 1 - 5 av 651 uppsatser innehållade ordet restaurang.

 1. 1. Unika hotell och vandrarhem : En studie om vad som gör unika boenden framgångsrika

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan; Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan

  Författare :Max Arnbert; Elias Krabbe; [2019]
  Nyckelord :Unusual hotel; extreme hotel; experience and hotel and adventure; experience; Unusual hotel; extreme hotel; experience and hotel and adventure; experience;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Personlighetsdrag hos sökanden i rekryteringsprocesser : En studie om rekryteringsprocesser i hotellbranschen och branschens nya servicebehov

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan

  Författare :Andrea Ninkovic; [2019]
  Nyckelord :FAMM; Värdskap; Färdighet; Upplevelse och Varumärkeskapital;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Produktionsmodeller för nöt : hur uppfödningstiden påverkar energibehovet

  M1-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Marcus Nilsson; Henrik Nilsson; [2019]
  Nyckelord :nötkött; produktionsmodeller; mellankalv; stut; tjur; kviga; slaktvikt; slaktålder;

  Sammanfattning : Examensarbetet har utförts som en avgränsad del i Interregprojektet REKS ”Regional nöt- och lammköttsproduktion - en tillväxtmotor”. Interregprojektet har som mål att stärka den ekonomiska tillväxten hos nöt- och lammköttsföretag. De vill öka kunskapen om hur klimatbelastningen ser ut och vad som kan göras för att minska den. LÄS MER

 4. 4. Vinglasets betydelse för gillande av vin samt vin och choklad i kombination

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan; Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan

  Författare :Jenny Carlson; Malin Westlund; [2019]
  Nyckelord :wine; glas; the effect of glass shape; liking of wine and food och gillande.; wine; glas; the effect of glass shape; liking of wine and food och gillande.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Nöjda gäster med musik! : En kvantitativ studie i hur hotellgäster påverkas av musik i hotellobbyn

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan; Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan

  Författare :Hanna Karlsson; Gustaf Sjögren; [2019]
  Nyckelord :Hotellobby; musik; sinnen; atmosför; servicescapes;

  Sammanfattning : .... LÄS MER