Sökning: "restauranganställda"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet restauranganställda.

 1. 1. En studie av vad som motiverar restauranganställda i arbetet. : En kvalitativ studie

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Samuel Nord; [2022]
  Nyckelord :Inre motivation; yttre motivation; självbestämmandeteorin; restauranganställda;

  Sammanfattning : Studien avsåg att undersöka vad som motiverar anställda i restaurangbranschen i arbetet. Restaurangbranschen är en bransch som har en hög personalomsättning i förhållande till andra yrken och forskning har visa att människor som är motivarande både mår bättre och är mer benägna att stanna på en arbetsplats längre. LÄS MER

 2. 2. En studie om upplevd psykologisk trygghet på arbetsplatsen och tillfredsställelse med livet för restauranganställda. : En kvantitativ studie.

  L3-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Gustav Carlsson; [2022]
  Nyckelord :Psykologisk trygghet; tillfredsställelse med livet; restauranganställda.;

  Sammanfattning : En kvantitativ tvärsnittsstudie i form av en elektronisk enkätundersökning har genomförts med syftet att undersöka korrelation mellan upplevd psykologisk trygghet på ens arbetsplats och självuppskattad tillfredsställelse med livet för restauranganställda. Fenomenet psykologisk trygghet inom arbetslag beskrivs i Edmondson (1999) artikel som att individen kan vara sig själv, dela med sig av sina åsikter, vågar ställa frågor och begå misstag utan rädsla för att bli utstött från gruppen. LÄS MER

 3. 3. Att Arbeta i Restaurangbranschen under Covid-19-Pandemin – Stress, Välbefinnande och Coping

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Ulf Palmblad; [2020]
  Nyckelord :Covid-19. restauranganställd; stress; coping; psykiskt välbefinnande; restaurant staff; psychological well-being; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka hur restaurangpersonal upplevde stress och psykiskt välbefinnande samt i vilken grad positiv förväntan påverkade dessa faktorer inom loppet av Coronakrisen under april 2020. Vidare undersöktes om det fanns köns- eller åldersrelaterade skillnader avseende stress och välbefinnande. LÄS MER

 4. 4. Varför ställs inte samma höga krav på kompetensutveckling för restauranganställda som dagens konsumenter gör på mat och dryck? : En kvalitativ intervjustudie som undersöker kompetensutvecklingen inom restaurangbranschen.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Antonia Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Kompetensutveckling restaurang;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka kompetensutvecklingen inom restaurangbranschen. Studien genomfördes med en kvalitativ metod där sju respondenter intervjuats från sju olika restauranger beläget i en medelstor svensk stad. LÄS MER

 5. 5. Jag biter ihop : En kvalitativ studie om emotionellt arbete och kundmötet i restaurangbranschen

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Lisa Stenmark; Andreas Rasmuson; [2018]
  Nyckelord :dramaturgiska perspektivet emotionellt arbete hanteringsstrategier communities of coping restaurangbranschen serveringspersonal;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar serveringspersonalens upplevelse av sin yrkesroll i restaurangbranschen. Frågeställningen fokuserar på serveringspersonalens egna upplevelser av kundmötet och det tillhörande emotionella arbetet. LÄS MER