Sökning: "restaurangbranschen"

Visar resultat 1 - 5 av 196 uppsatser innehållade ordet restaurangbranschen.

 1. 1. Covid-19 vs besöksnäringen – En studie om hur en pandemi lamslagit Göteborgs restaurangbransch

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Felicia Axelin; Juliana Nieminen; [2020-07-09]
  Nyckelord :Ekonomistyrning; krishantering; restaurangbranschen; covid-19; narrativ metod;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Under vintern 2019 upptäcktes ett nytt coronavirus som snabbt spredsig runt om i världen. Det klassades som en pandemi och företag tvingades att snabbt anpassasig för att förhindra smittspridning och för att dämpa negativa effekter på ekonomin. LÄS MER

 2. 2. Förändringsprocesser i företag med flexibla anställningsformer - en fallstudie av en organisation i servicebranschen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johan Callesen; Lisa Hallin; [2020-02-13]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I den här studien har vi valt att närmare studera informationsspridning och förändringsprocesser i en organisation inom restaurangbranschen. Restaurangbranschen utmärker sig genom att ha en personalstyrka som ofta arbetar oregelbundet och där flertalet inte har arbetet som sin huvudsakliga sysselsättning. LÄS MER

 3. 3. En studie om empowering ledarskap och service recovery inom restaurangbranschen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Ellinor Strinnholm; Emma Söderstjerna; [2020]
  Nyckelord :Empowering leadership; Psychological empowerment; Initiative; Service recovery; Restaurant industry.;

  Sammanfattning : Title: A study on empowerment leadership and service recovery in the restaurant industry.   Level: Student thesis, final assignment for bachelor’s degree in business administration   Authors: Ellinor Strinnholm and Emma Söderstjerna   Supervisor: Svante Brunåker and Monika Wallmon   Date: 2020 – June     Aim: This study interprets empowering leadership's impact on frontline staff's initiative in service recovery in the restaurant industry. LÄS MER

 4. 4. Vilka resurser skapar hälsa på arbetsplatsen för restaurangmedarbetare? : en kvalitativ studie om upplevelsen av hälsoskapande resurser

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Hanna Rockstedt; Sanne Roos; [2020]
  Nyckelord :Health; health creating resources; preventing factors; restaurant workers work environment; Arbetsmiljö; förebyggande faktorer; hälsa; hälsoskapande resurser restaurangmedarbetare;

  Sammanfattning : Inledning: Målområdet “Arbete, arbetsförhållande och arbetsmiljö” är ett av Sveriges folkhälsopolitiska målområden som Sverige ska arbeta mot för att uppnå en god och jämlik hälsa. Arbetsplatsen är en arena där vuxna tillbringar mycket tid, vilket gör det viktigt för hälsoskapande insatser. LÄS MER

 5. 5. Restaurangbranschen under hot av en pandemi - Är ledningen redo? : En kvalitativ studie om Corona krisen i Malmö och dess påverkan på restaurangbranschen och dess ledning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Carl Gustafsson; Nicolas Arriagada; Jonas Lundqvist; [2020]
  Nyckelord :Kris; krishantering; ledning; ledarskap; ledarskap under kris; kommunikation; kriskommunikation;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med denna studie är att öka förståelsen för hur ledarskapet inom restauranger i Malmö har använt sig av krishantering före och under Corona krisen. Metod:Semistrukturerade intervjuer har genomförts med sex olika respondenter inom ledningen från olika restauranger i Malmö Kommun. LÄS MER