Sökning: "restaurangbranschen"

Visar resultat 1 - 5 av 183 uppsatser innehållade ordet restaurangbranschen.

 1. 1. Förändringsprocesser i företag med flexibla anställningsformer - en fallstudie av en organisation i servicebranschen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johan Callesen; Lisa Hallin; [2020-02-13]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I den här studien har vi valt att närmare studera informationsspridning och förändringsprocesser i en organisation inom restaurangbranschen. Restaurangbranschen utmärker sig genom att ha en personalstyrka som ofta arbetar oregelbundet och där flertalet inte har arbetet som sin huvudsakliga sysselsättning. LÄS MER

 2. 2. Hur definieras en bra ledare i restaurangbranschen? : - ur medarbetarens perspektiv

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan; Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan

  Författare :Elin Börjesson; Sara de Laval; [2019]
  Nyckelord :Medarbetare; Ledarskapsstil; Motivation;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Värdskap i öppna kök : En studie utifrån kockar, restaurangchefer och restaurangägares perspektiv

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Enheten för restauranghögskolan

  Författare :Mikaela Nerell; [2019]
  Nyckelord :hospitality open kitchen chefs restaurateurs; värdskap öppet kök kockar restaurangägare;

  Sammanfattning : De senaste trettio åren har forskningen angående måltidsupplevelser ökat och delar som mötet, service, trender och värdskap har stått i fokus. Måltidsupplevelsen har beskrivits utifrån både gästens och producenten perspektiv på måltiden, men inte utifrån kocken. LÄS MER

 4. 4. ”Någonstans får man ändå bara bita ihop” : En kvalitativ studie om servitriser och servitörers upplevelser av sexuella trakasserier.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Kevin Westin; [2019]
  Nyckelord :sexuella trakasserier; restaurangbranschen; organisatoriska normer; erfarenhet; Social Sciences;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Get a grip, Köksutensilier för jämställdhet : Ett normkritiskt projekt om produktdesign för ökad jämställdhet i restaurangbranschen.

  Kandidat-uppsats, Konstfack/Industridesign

  Författare :Alice Ekelöf; [2019]
  Nyckelord :Normkritik; restaurangbranschen; ergonomi; co-design; 3D-printning; köksredskap; köksutensilier; stekpanna; användarstudier; formgivning;

  Sammanfattning : GET A GRIP - köksutensilier för jämställdhet är ett projekt som uppmärksammar hur normer och traditioner i kockyrket och produktdesign påverkar upprätthållandet av ojämställda arbetsförhållanden. Projektet har resulterat i ett designförslag på en stekpanna som på sikt kan påverka frågor om jämställdhet bland kockar. LÄS MER