Sökning: "restaurangbranschens normer"

Hittade 1 uppsats innehållade orden restaurangbranschens normer.

  1. 1. ”Tusen gånger godare”

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

    Författare :Camilla Jonsson; Sara Nyberg; [2013-06-26]
    Nyckelord :Föreställningar; hälsosam mat; näringsriktig mat; kockelever; restaurangbranschens normer; smak;

    Sammanfattning : Med anledning av att det blir allt vanligare att äta måltider utanför hemmet och att regeringen har en vision om att Sverige ska bli ett internationellt matland där fokus inte ligger på näringsperspektivet väcktes intresset att studera föreställningar om hälsosam mat bland kockelever. Det blev också studiens syfte. LÄS MER