Sökning: "restoration"

Visar resultat 1 - 5 av 694 uppsatser innehållade ordet restoration.

 1. 1. Konstnärernas trädgård : en processanalys av trädgårdsrekonstruktionen på Carl Larsson-gården

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Julie von Hofsten; [2023-05-03]
  Nyckelord :reconstruction; restoration; historic garden; cultural heritage; intangible heritage;

  Sammanfattning : The essay is a case study that describes the reconstruction process of the garden at Carl Larsson­gården that took place between 2010-2014. The survey places particular emphasis on horticultural historical values and how these are translated from theory to practice. LÄS MER

 2. 2. How does grazing and burning affect the occurrence and development of vascular plants?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för biologi och miljövetenskap

  Författare :Felicia Ivarsson; [2023-02-17]
  Nyckelord :Keywords: burning; grazing; plot; restoration; plant; flower;

  Sammanfattning : Grazing and burning are disturbances that can be used for management of landscapes that are in need of restoration. When applying these disturbances, you can create a more diverse flora and fauna and control the grazing pressure from domestic cattle. LÄS MER

 3. 3. Restaurering av grässandhedar genom aktiv markstörning - en jämförelse av florans kolonisation av plöjningar och sandblottor på Revingefältet utanför Lund

  Master-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i biologi

  Författare :Erik Borgström; [2023]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : The conservation value of sandy habitats for a flora and fauna adapted to open, light, dry, warm, and often nutrient-poor conditions, is well recognized. Today this environment is threatened by lack of disturbance, fragmentation and exploitation, acidification and increased levels of nitrogen and phosphorus. LÄS MER

 4. 4. Evaluation of River Restoration Measures: Interstitial Habitat Variables and Salmon Hatching Rates as Indicators of Success

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Limnologi

  Författare :Jonas Emanuelsson; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : River ecosystems are some of the most complex ecosystems on Earth, characterized by a highly heterogenous environment which is able to sustain a disproportionally high level of biodiversity in relation to the area of which they occupy. However, anthropogenic activities are encroaching on the highly diverse riverine landscape, threatening freshwater biodiversity. LÄS MER

 5. 5. Flodnära utveckling i en social kontex : hur städer kan skapa gröna rekreationsområden på före detta trafikinfrastruktur vid floder

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Olivia Espinosa; [2023]
  Nyckelord :trafikinfrastruktur; grönyta; flodnära utveckling; rekreation; stadsutveckling; kulturell hållbarhet; friyta;

  Sammanfattning : I denna uppsats har flodnära platsers utvecklingspotential för rekreationsvärde undersökts för att få en större förståelse för flodens roll i staden, hur projekt som främjar rekreation kan se ut och vilka rekreationsvärden som ingår, och hur erfarenheter från internationella projekt och vägledande dokument skulle kunna appliceras i en svensk kontext med en tillämpning i Göteborg. Syftet med uppsatsen är att ge ett underlag som planerare kan använda sig av när de undersöker olika möjligheter i städer som har en låg andel parkmiljöer, men som har tillgång till flodnära mark med potential att utvecklas till urbana parker. LÄS MER