Sökning: "restorativ"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade ordet restorativ.

 1. 1. Restorativa Element

  M1-uppsats, Konstfack/Inredningsarkitektur & Möbeldesign

  Författare :Helena Gahnhed; [2019]
  Nyckelord :restorativ miljö; läkande mijlö; vårdmiljö;

  Sammanfattning : I mitt examensarbete undersöker jag restorativa miljöer. Jag har i min undersökning utgått ifrån fascination och upplevelsen av att komma ifrån vilka är centrala begrepp i definitionen av restorativa miljöer enligt forskarparet Kaplan (Kaplan och Kaplan 1989). LÄS MER

 2. 2. Gör om gör rätt! Stadens rätt till grönska : Ett kombinerat arbete om gröna inslag för människors hälsa, välbefinnande och livskvalité

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Tove Petersson; Matea Corkovic; [2019]
  Nyckelord :Gröna inslag; Hälsa och välbefinnande; Restorativa miljöer; Grönska; Varvsholmen; Psykisk hälsa; Arkitekturprofessionen; Planarkitekt; Landskapsarkitekt;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks hur grönskan i staden kan bidra till restorativa värden och med positiva värden för människors hälsa, välbefinnande och livskvalité. Syftet är att undersöka hur gröna inslag kan tillföra människan restorativa värden samt vilka intentioner arkitekturprofessionen har med planering av gröna inslag i staden. LÄS MER

 3. 3. Translating the theory into practice : the collating, comparing and synthesising of foundational recommendations and qualities for restorative garden design

  Master-uppsats, SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Författare :Sandra Schwarz; [2019]
  Nyckelord :restorative; restoration; nature; green space; stress; cancer; rehabilitation; design;

  Sammanfattning : The catalyst for this Thesis was a recognised ‘disconnect’ between academic research and landscape architects / designers of restorative green spaces, which was validated by several experts in the field. The need for research to provide tangible recommendations and examples of best practice, in the principle of Evidence-based Design, drove this task. LÄS MER

 4. 4. Sexuellt våld i Sydafrika - En feministisk analys av fredsprocessen efter apartheid

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sophie Hogevall; Maja Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :Sydafrika; sexuellt våld; fredsprocess; sanningskommission; Institutionalization Before Liberalization; feministisk teori; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Fredsprocessen i Sydafrika efter apartheidkonflikten används ofta inom Freds- och Konfliktstudier som ett lyckat exempel. Detta trots att Sydafrika idag är ett av länderna med högst antal sexuella övergrepp globalt. LÄS MER

 5. 5. Återhämtning i stadsmiljö : ett gestaltningsprogram för Tunaparken i Uppsala

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Astrid Berglund; [2018]
  Nyckelord :landskapsarkitektur; restorativ park; stadsmiljö; stressreducering; återhämtning;

  Sammanfattning : Allt fler grönområden försvinner på grund av den ökande urbaniseringen och förtätningstrenden i städerna vilket anses ha en negativ följd för människors välbefinnande och hälsa. Kopplingen mellan vistelse i naturlika miljöer och minskad stress har länge varit känd. LÄS MER