Sökning: "restorativ"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade ordet restorativ.

 1. 1. Restorativa miljöer i en virtuell verklighet : en litteraturstudie som undersöker Virtual Reality’s potential som ett komplement till restorativa naturmiljöer

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Författare :Hampus Härstedt; [2020]
  Nyckelord :virtual; reality; restorative; environments; nature; restorativ; natur;

  Sammanfattning : Naturmiljöer har visat gång på gång att de är effektiva för att reducera olika typer av ohälsa som mental utmattning, fetma, diabetes med flera. Samtidigt har virtual reality de senaste decennierna börjat visa på potential inom vården, både som distraktion mot akut smärta och som ett effektivt sätt att arbeta med fobier. LÄS MER

 2. 2. Alnarps rehabiliteringsträdgård - design och utformning : Utformningsbehov av en stödjande miljö för personer med utmattningssymptom

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Författare :Gabriella Kylin; [2020]
  Nyckelord :Alnarps Rehabiliteringsträdgård; utmattningssyndrom; naturbaserad rehabilitering; miljöpsykologi; restorativ; återhämtning; stödjande miljö; Perceived Sensory Dimension; Scope of Meaning;

  Sammanfattning : Alnarps Rehabiliteringsträdgård etablerades 2002 som ett forskningsprojekt kring naturbaserad rehabilitering. Under 2002–2012 tog deltagare med utmattningssyndrom del av rehabiliteringen med mycket goda rehabiliteringsresultat. LÄS MER

 3. 3. Den rekreativa kyrkogården : en analys av Hammarby kyrkogård utifrån två teorier för gröna miljöer

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Emelie Andersson; Emma Rahm; [2019]
  Nyckelord :kyrkogård; parkkvalitet; restorativ miljö; Hammarby kyrkogård; grön miljö;

  Sammanfattning : Genom platsbesök och en litteraturstudie ämnar detta kandidatarbete föra en diskussion kring hur kyrkogårdar lämpar sig som mångfunktionella platser och de konflikter som kan uppstå när kyrkogårdar får flera användningsområden. I litteraturstudien förklaras att kyrkogårdarna, i både nutid och dåtid, används i syfte för rekreation. LÄS MER

 4. 4. Restorativa Element

  M1-uppsats, Konstfack/Inredningsarkitektur & Möbeldesign

  Författare :Helena Gahnhed; [2019]
  Nyckelord :restorativ miljö; läkande mijlö; vårdmiljö;

  Sammanfattning : I mitt examensarbete undersöker jag restorativa miljöer. Jag har i min undersökning utgått ifrån fascination och upplevelsen av att komma ifrån vilka är centrala begrepp i definitionen av restorativa miljöer enligt forskarparet Kaplan (Kaplan och Kaplan 1989). LÄS MER

 5. 5. Gör om gör rätt! Stadens rätt till grönska : Ett kombinerat arbete om gröna inslag för människors hälsa, välbefinnande och livskvalité

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Tove Petersson; Matea Corkovic; [2019]
  Nyckelord :Gröna inslag; Hälsa och välbefinnande; Restorativa miljöer; Grönska; Varvsholmen; Psykisk hälsa; Arkitekturprofessionen; Planarkitekt; Landskapsarkitekt;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks hur grönskan i staden kan bidra till restorativa värden och med positiva värden för människors hälsa, välbefinnande och livskvalité. Syftet är att undersöka hur gröna inslag kan tillföra människan restorativa värden samt vilka intentioner arkitekturprofessionen har med planering av gröna inslag i staden. LÄS MER