Sökning: "restorativ"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade ordet restorativ.

 1. 1. Rättvisans roll i sanningskommissioner : En kvalitativ fallstudie om hur rättvisa utövades av sannings- och försoningskommissionen i Kanada

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Malin Lundin; [2021]
  Nyckelord :Kanada; sanningskommission; övergångsrättvisa; retributiv och restorativ rättvisa;

  Sammanfattning : In this text the Canadian truth and reconciliation commission is examined based on its relation to restorative and retributive justice. These forms of justice are part of a larger theoretical base, namely that of transitional justice. LÄS MER

 2. 2. Vägskäl : ett gestaltningsförslag för Resta gårds parkområde med fokus på miljöpsykologi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Sofia Hane; [2021]
  Nyckelord :miljöpsykologi; återhämtning; stress; park; rekreation; Resta gård; gårdsmiljö;

  Sammanfattning : Det är viktigt att finna återhämtning i vardagen för att undvika mental trötthet, inte minst för de som utsätts för mycket stress eller lider av utmattning (Johansson 2020). Genom att ta hjälp av forskning inom miljöpsykologi är det möjligt att gestalta miljöer som erbjuder hög potential till mental återhämtning. LÄS MER

 3. 3. Restorativa miljöer i en virtuell verklighet : en litteraturstudie som undersöker Virtual Reality’s potential som ett komplement till restorativa naturmiljöer

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of People and Society

  Författare :Hampus Härstedt; [2020]
  Nyckelord :virtual; reality; restorative; environments; nature; restorativ; natur;

  Sammanfattning : Naturmiljöer har visat gång på gång att de är effektiva för att reducera olika typer av ohälsa som mental utmattning, fetma, diabetes med flera. Samtidigt har virtual reality de senaste decennierna börjat visa på potential inom vården, både som distraktion mot akut smärta och som ett effektivt sätt att arbeta med fobier. LÄS MER

 4. 4. Restorativa miljöer i en urban kontext : en fallstudie i Malmö

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of People and Society

  Författare :Nora Dakic; [2020]
  Nyckelord :restorativa miljöer; restorativa värden; stress; återhämtning; miljöpsykologi; restorativ design;

  Sammanfattning : Den urbana livsstilen har lett till att alltfler människor insjuknar i stressrelaterade sjukdomar. Bristande återhämtning gör att vi saknar de resurser som behövs för att hantera vardagens krav. Restorativa miljöer är platser som naturligt återhämtar oss från stress och fyller på våra krafter. LÄS MER

 5. 5. Rum för andrum

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of People and Society

  Författare :Stéphanie Damjanovic; [2020]
  Nyckelord :återhämtning; stress; mental utmattning; psykisk ohälsa; restorativ miljö natur; recovery; stress; mental fatigue; mental illness; restorative environment and nature;

  Sammanfattning : I en allt mer stressad värld minskar tid och rum för mental återhämtning, vilket skapar ett ohälsosamt samhälle. Stress och mental utmattning är tyvärr ett allvarligt problem då pressen på människan fortsätter att öka. LÄS MER