Sökning: "restorativa miljöer"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade orden restorativa miljöer.

 1. 1. Psykiatrins park : en hälsofrämjande gestaltning som grundar sig i evidensbaserad design

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Stina K. Jernbäcker; [2021]
  Nyckelord :Evidensbaserad design; miljöpsykologi; restorativa miljöer; vårdmiljö; rehabiliteringsträdgård; forskning genom design; hälsofrämjande natur; trädgårdsterapi;

  Sammanfattning : I slutet av förra århundradet gjordes stora framsteg inom miljöpsykologin där forskningen visade att kontakten med natur har en rehabiliterande och hälsofrämjande roll i vårdsammanhang. I början av det här århundradet har det uppstått ett nytt forskningsområde, evidensbaserad design, EBD. LÄS MER

 2. 2. Hospitality - Hälsofrämjande omvandling av utemiljön på Lunds lasarett

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Irma Gerhardsson; [2021]
  Nyckelord :Hälsofrämjande arkitektur; Healing architecture; Lunds lasarett; Lunds sjukhus; Omvandling; Hälsa; Arkitektur; Hospitality; Sjukhus; Utemiljö sjukhus; Hälsofrämjande stadsplanering; Restorativa miljöer; Stödjande miljöer; Evidensbaserad design; Utemiljö i vårdsammanhang; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Lunds sjukhusområde är ett stort och avskärmat område mitt i staden. Utemiljön domineras av bilar, hårdlagda ytor och saknar en mångfald av grönska, mötes- och sittplatser. Enligt enkätundersökningar gjorda inför det här projektet upplevs området som ogästvänligt och svårorienterat. LÄS MER

 3. 3. Minnen av krokus och sättpotatis : utemiljöns betydelse för personer med demenssjukdom på särskilt boende

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Wilma Johnte; [2021]
  Nyckelord :hälsofrämjande miljöer; äldre; demenssjukdom; restorativa miljöer; särskilt boende; deltagande; evidensbaserad forskning; health-promoting environments; elderly; dementia; restorative environments; assisted living; participation; evidence-based research;

  Sammanfattning : Flertalet studier visar på att naturen har en positiv påverkan på människans välbefinnande. Med detta menas att naturen kan verka lugnande och stressreducerande på oss under rätt förutsättningar. LÄS MER

 4. 4. Övning i medveten närvaro med inslag av naturmiljö jämfört med konventionell övning i medveten närvaro : En studie om följsamhet och godtagbarhet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Olle Feuk; [2020]
  Nyckelord :Stress; kognition; psykologisk ansträngning; restorativa miljöer; återhämtning; ReST;

  Sammanfattning : Medveten närvaro (eng. mindfulness) har i tidigare studier visats ha positiva effekter på stress. LÄS MER

 5. 5. Restorativa miljöer i en virtuell verklighet : en litteraturstudie som undersöker Virtual Reality’s potential som ett komplement till restorativa naturmiljöer

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of People and Society

  Författare :Hampus Härstedt; [2020]
  Nyckelord :virtual; reality; restorative; environments; nature; restorativ; natur;

  Sammanfattning : Naturmiljöer har visat gång på gång att de är effektiva för att reducera olika typer av ohälsa som mental utmattning, fetma, diabetes med flera. Samtidigt har virtual reality de senaste decennierna börjat visa på potential inom vården, både som distraktion mot akut smärta och som ett effektivt sätt att arbeta med fobier. LÄS MER