Sökning: "restorativa värden"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden restorativa värden.

 1. 1. Förtätning på bekostnad av mental återhämtning : en platsanalys av Södra Rosendals bostadsgårdar och dess återhämtande kvaliteter

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Klara Lindqvist; Louise Emilson; [2022]
  Nyckelord :landskapsarkitektur; stress; miljöpsykologi; upplevelsevärden; vegetation; hållbarhet; restorativa värden;

  Sammanfattning : Under de senaste årtiondena har stress och stressrelaterade sjukdomar ökat markant världen över och är idag en av de främsta orsakerna till psykisk ohälsa. Inom landskapsplanering syns samband mellan det försämrade måendet och minskandet av gröna ytor när städer förtätas. LÄS MER

 2. 2. Restorativa miljöer i en urban kontext : en fallstudie i Malmö

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of People and Society

  Författare :Nora Dakic; [2020]
  Nyckelord :restorativa miljöer; restorativa värden; stress; återhämtning; miljöpsykologi; restorativ design;

  Sammanfattning : Den urbana livsstilen har lett till att alltfler människor insjuknar i stressrelaterade sjukdomar. Bristande återhämtning gör att vi saknar de resurser som behövs för att hantera vardagens krav. Restorativa miljöer är platser som naturligt återhämtar oss från stress och fyller på våra krafter. LÄS MER

 3. 3. Gör om gör rätt! Stadens rätt till grönska : Ett kombinerat arbete om gröna inslag för människors hälsa, välbefinnande och livskvalité

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Tove Petersson; Matea Corkovic; [2019]
  Nyckelord :Gröna inslag; Hälsa och välbefinnande; Restorativa miljöer; Grönska; Varvsholmen; Psykisk hälsa; Arkitekturprofessionen; Planarkitekt; Landskapsarkitekt;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks hur grönskan i staden kan bidra till restorativa värden och med positiva värden för människors hälsa, välbefinnande och livskvalité. Syftet är att undersöka hur gröna inslag kan tillföra människan restorativa värden samt vilka intentioner arkitekturprofessionen har med planering av gröna inslag i staden. LÄS MER

 4. 4. Materialitetens betydelse för estetiska och restorativa vårdmiljöer : ett gestaltningsförslag

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Caroline Sjetne; [2018]
  Nyckelord :materialitet; sinnesupplevelser; restorativa kvalitéer; perception; estetik; vårdmiljöer; landskapsarkitektur;

  Sammanfattning : Material och materialitet i landskapet är något vi ofta upplever med alla våra sinnen och är en viktig komponent i hur vi tolkar och tillskriver vår omgivning estetiska värden. I detta arbete undersöks främst de sinnliga och estetiska upplevelserna av materialitet och hur det genom landskapsarkitekturen kan kopplas till utemiljöer i vårdsammanhang. LÄS MER

 5. 5. Social hållbarhet i fastighetsbranschen - vad innebär det och var ligger lönsamheten?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Vivianne Zhong; Ebba Gårdmark; [2018]
  Nyckelord :Social hållbarhet; samhällsbyggnad; lönsamhet; mätbarhet; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Social Sustainability is frequently used in different contexts within the real estate industry, although there sometimes are uncertainties about the definition of the term. The purpose of this study is to concretize the term social sustainability in the perspective of the real estate sector and to identify how companies can profit from working with it. LÄS MER