Sökning: "restrained eating and eating behaviour"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden restrained eating and eating behaviour.

 1. 1. Orthorexia nervosa - en tickande bomb? Att leva ohälsosamt hälsosamt.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Pia Helgesson; Marie Widegren; [2010-07-01]
  Nyckelord :Eating disorders; attitude of health; orthorexia nervosa; well-being; nurs*; suffering; care*; daily life; eating phobia; anorexia nervosa; restrained eating and eating behaviour;

  Sammanfattning : Orthorexia nervosa är en ny form av ätproblem som uppmärksammats inom hälso- ochsjukvården, samt massmedialt. Detta innebär att personen lever onyttigt nyttigt. Iförlängningen kan det leda till psykisk ohälsa med ett tvångsmässigt beteende. LÄS MER

 2. 2. Orthorexia nervosa - en tickande bomb?

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Pia Helgesson; Marie Widegren; [2010-04-26]
  Nyckelord :Eating disorders; attitude of health; orthorexia nervosa; well-being; nurse; suffering; care; daily life; eating phobia; anorexia nervosa; restrained eating and eating behaviour.;

  Sammanfattning : Orthorexia nervosa är en ny form av ätproblem som uppmärksammats inom hälso- och sjukvården, samt massmedialt. Detta innebär att personen lever onyttigt nyttigt. I förlängningen kan det leda till psykisk ohälsa med ett tvångsmässigt beteende. LÄS MER