Sökning: "restriktioner höftledsoperation"

Hittade 1 uppsats innehållade orden restriktioner höftledsoperation.

  1. 1. Hur använder patienter griptången efter planerad höftplastikoperation?

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

    Författare :Josefin Blondell; Louise Pettersson; [2007]
    Nyckelord :Arbetsterapi; restriktioner; P-ADL; höftledsoperation hjälpmedel; Physical medicine; kinesitherapy; revalidation; rehabilitation; Rehabilitering medicinsk och social ; Medicine and Health Sciences;

    Sammanfattning : De vanligaste orsakerna till en höftplastikoperation är artros, ledgångsreumatism, sjukdom i leden under unga år eller en fraktur. En höftplastikoperation innebär att man byter ut ledhuvudet och/eller ledpannan mot en protes. LÄS MER