Sökning: "restriktioner"

Visar resultat 1 - 5 av 505 uppsatser innehållade ordet restriktioner.

 1. 1. Pandemiska effekter på valutakursen? : En studie om nyheter om pandemin påverkar den svenska kronans värde mot euron.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Elsa Johansson Lannge; [2021]
  Nyckelord :Växelkurs; eventstudie; nyheter; ränteparitetsvillkoret; Mundell-Fleming;

  Sammanfattning : Under 2020 har den svenska kronans växelkurs mot euron förändrats kraftigt med en appreciering på knappt 7 procent. Detta har skett samtidigt som den globala pandemin har slagit till med hög smittspridning och nedstängningar som följd. LÄS MER

 2. 2. De psykiska och fysiska effekterna av restriktioner bland seniorer under Covid – 19 pandemin

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Evelin Sagerfors; Ellen Hedman; Alice Svensson; [2021]
  Nyckelord :Corona; fysioterapi; fysisk aktivitet; restriktioner; äldre.;

  Sammanfattning : Introduktion: I slutet av år 2019 startade spridningen av influensan Covid-19 och orsakade en global pandemi. En av de mest utsatta grupperna under pandemin har varit seniorer över 70 år då dessa har haft särskilda restriktioner att förhålla sig till. LÄS MER

 3. 3. Motivation under Distansarbete : En kvalitativ studie om distansarbetets påverkan på inre motivation under Coronapandemin

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Frida Dalvik; Louise Frisk; [2021]
  Nyckelord :Distansarbete; Self-Determination Theory; inre motivation; samhörighet; kompetens; autonomi;

  Sammanfattning : Hur väl distansarbete fungerar och hur det påverkar anställdas motivation har diskuterats i tidigare studier. I samband med smittspridningen av Covid-19 behövde verksamheter anpassa sig efter Folkhälsomyndighetens restriktioner och därmed införa distansarbete. LÄS MER

 4. 4. Beslutsprocesser och verkställande inom matvaruhandel i samband med covid-19 : En inblick av åtgärder i en av Sveriges största matvarubutiker

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Frida Pettersson; Josefin Wallin Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Executive measures; decision-making processes; covid-19  ; Verkställande åtgärder; beslutsprocesser; covid-19;

  Sammanfattning : I början av 2020 spreds sig coronaviruset globalt i hela världen och länder blev tvingade till att göra en omställning för att stoppa coronavirusets framfart. Resultatet av omställningarna sågs även i Sverige där Folkhälsomyndigheten införde rekommenderade restriktioner för den svenska befolkningen. LÄS MER

 5. 5. Utmaningar i Läsförståelse För Vuxna Flerspråkiga Elever: : Skriftliga och muntliga strategier inom engelskundervisning, grundläggande nivå

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Sofia Ketikidou; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studien belyser läsförståelsen under tre veckors undervisning från en tjugo veckors planering i engelska vid vuxenutbildningen, grundläggande nivå, där kursens struktur och innehåll ordnades efter förmågorna tala, skriva och läsa. De frågor som sökts svar på i första hand var på vilket sätt innehåll, undervisningsmetod och typ av stöttning kan stärka läsförmågan för vuxna elever med invandrarbakgrund, samt på vilka sätt läsförståelse kan bedömas. LÄS MER