Sökning: "restructure"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade ordet restructure.

 1. 1. Is a Brand Light, Flexible, and Disposable? A Closer Look at Ingka Centres in the Face of Change – An Exploratory Case Study

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Tess Meyer; Emily Brown; [2020]
  Nyckelord :Employer Branding; Employee Engagement; Corporate Restructuring; Organizational Change; Subsidiary Organization; Ingka Centres; IKEA; Business and Economics;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to explore the interrelation of employer branding and employee engagement in the context of corporate restructuring and organizational change. Our research follows an interpretative and abductive approach. We have conducted a qualitative case study with Ingka Centres as our case company. LÄS MER

 2. 2. Constructing 'the Other': A Study of Cultural Representation in English Language Textbooks

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Johanna Ivanoff; Amanda Andersson; [2020]
  Nyckelord :English Language Textbooks; ELT; cultural representation; Critical Discourse Analysis; CDA; Visual Semiotics; Circles of World Englishes; the hidden curriculum; hegemonic discourses; imagined communities; Orientalism; the Other ;

  Sammanfattning : Educational textbooks have the power to influence pupils’ perception of the world. In the subject of English, this specifically concerns learning about cultures in different parts of the world where English is used. LÄS MER

 3. 3. Det nya P3 : En kvalitativ intervjustudie om Sveriges radio P3's omstrukturering och deras syn på publiken

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Medier, ljudteknik och teater; Luleå tekniska universitet/Medier, ljudteknik och teater

  Författare :Carolina Bengtsson; Matilda Paby; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Public service har en uppgift gentemot medborgarna att folkbilda och finnas tillgängliga för alla. Sveriges radio P3 har tidigare klassats som den ”unga kanalen” och har haft en tablå med olika programtitlar utspridda över dagen. LÄS MER

 4. 4. Spänningar och strategier vid upprättande av hållbarhetsredovisningen : En fallstudie av ett stort familjeägt företag

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Ida Lundholm Eriksson; Kevin Brännström; [2020]
  Nyckelord :Hållbarhetsredovisning; spänningar; strategier; hållbarhetsarbete;

  Sammanfattning : The introduction of the law about sustainability reporting has made it necessary for larger companies to report on sustainability. This contributes to companies now having to restructure their annual reports to include areas such as the environment and human rights. LÄS MER

 5. 5. The process of sensemaking during organizational crisis - Exploring the process of sensemaking during the refugee crisis at the Swedish Migration Board

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Bashar Haddad; [2019-07-03]
  Nyckelord :Organisational Crisis; sensemaking; sensegiving; Macro actors; Micro actors; restructure; identities; politics;

  Sammanfattning : MSc in Management.... LÄS MER