Sökning: "restructure"

Visar resultat 1 - 5 av 61 uppsatser innehållade ordet restructure.

 1. 1. The process of sensemaking during organizational crisis - Exploring the process of sensemaking during the refugee crisis at the Swedish Migration Board

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Bashar Haddad; [2019-07-03]
  Nyckelord :Organisational Crisis; sensemaking; sensegiving; Macro actors; Micro actors; restructure; identities; politics;

  Sammanfattning : MSc in Management.... LÄS MER

 2. 2. "Ingenting får kosta! Vi ska jobba digitalt utan reella förutsättningar" : En enkätstudie kring musiklärares IKT-användning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Stina Hake; [2019]
  Nyckelord :ICT; digital tools; music education; secondary school; survey study; IKT; digitala verktyg; musikundervisning; högstadium; enkätstudie;

  Sammanfattning : During the past couple of years an extensive restructure towards increased digitization, has affected Swedish schools. Some investments aim towards teachers training, whilst others prioritise hardware. LÄS MER

 3. 3. Adaptation of Shipment Consolidation and Distribution Network Design to Omni-channel Retailing

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik

  Författare :Johan Deniz; Martin Månsson; [2019]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Title: Adaptation of shipment consolidation and distribution network design to omni-channel retailing Authors: Johan Deniz, Martin Månsson Supervisor: Joakim Kembro, Department of Industrial Management and Logistics, Faculty of Engineering, Lund University Problem description: Global retailers tend to have complex distribution networks. A part of the complexity stems from trade-offs in deciding which distribution mode to choose when transporting goods from the suppliers to the customers. LÄS MER

 4. 4. Creating a customer-oriented distribution offer in the business-to-business market

  M1-uppsats, Lunds universitet/Produktionsekonomi

  Författare :Caroline Granfors Wellemets; Mikaela Sturén; [2018]
  Nyckelord :Business-to-business; Customer-oriented; Delivery chain; Delivery service; Delivery service elements; Distribution channel; Mature industry; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Problem description: Mature industrial enterprises stand before the challenge of developing strategies and competitive advantage through their logistics services. The business development within logistics and distribution services is fast and rapidly changing as the customer experience is becoming increasingly important and the additional services are becoming an integrated part of the product offering. LÄS MER

 5. 5. Införandet av General Data Protection Regulation och dess påverkan på svenska företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Peter Landström; Julia Ulvegärde Rombouts; [2018]
  Nyckelord :General Data Protection Regulation GDPR ; Privacy by Design; IoT; Data Portability; General Data Protection Regulation GDPR ; Privacy by design; IoT; Dataportabilitet;

  Sammanfattning : I dagsläget har en individ väldigt lite kontroll över den persondata som samlas in och hur den används och vem som hanterar den. Detta vill EU ändra på med den nya dataskyddsförordningen General Data Protection Regulation (GDPR) som träder i kraft nästa år. LÄS MER