Sökning: "resultat analys av projektarbete"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden resultat analys av projektarbete.

 1. 1. Övergång till en projektbaserad organisation : En förändringsresa hos IT-företaget Qsys Sverige AB

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Logistik och verksamhetsledning; Högskolan i Jönköping/JTH, Logistik och verksamhetsledning

  Författare :Micaela Lundmark; Madelene Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Projektbaserad organisation; Projekt; Förändringsledning; Projektledning;

  Sammanfattning : Syfte–Studien ämnar undersöka hur arbete i projektform kan implementeras i en mindre organisation inom IT- och mjukvarubranschen. För att besvara studiens syfte utformades två frågeställningar: Hur kan en organisation effektiviseras genom arbete i projekt? Vilka metoder finns det för att effektivisera projektarbete i en organisation?  Metod–En förstudie genomfördes för att ge författarna en bild av studiens problemområde, samt för att forma studiens syfte och frågeställningar. LÄS MER

 2. 2. En fallstudie om framgångsfaktorer för projekt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi

  Författare :Linnéa Wallin; [2016]
  Nyckelord :project; success factors; pitfalls; project organization; project method; project model; projekt; framgångsfaktorer; fallgropar; projektorganisation; projektmetod; projektmodell;

  Sammanfattning : Den här fallstudien undersöker utmaningar med projekt som arbetsform. Fallstudien är gjord på ett större företag som har arbetat i projektform under många år, som har problem med att kostnaderna drar iväg okontrollerat under projektens gång och det är svårt att hålla tider i projekten. LÄS MER

 3. 3. Lite flum har ingen dött av, eller? : En analys av ett projekt i Bild år 9 vid Stockholms Bild- och formklasser

  Kandidat-uppsats, Konstfack/Institutionen för Bildpedagogik (BI)

  Författare :Ann-Charlotte Säfbom; [2012]
  Nyckelord :Projektarbete; Estetiska lärprocesser; Socialkonstruktionism; Kritisk diskursana-lys.;

  Sammanfattning : Abstrakt Den här studiens syfte har varit att undersöka det arbetssätt Stockholms Bild- och formklasser bedriver och synliggöra vilka kunskaper och förmågor eleverna får med sig. Undersökningen bygger dels på elevrapporter, dels på fotografier som tagits under projektets gång. LÄS MER

 4. 4. Minimering av momentförluster i en hypoidväxel

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Claes Eriksson; [2011]
  Nyckelord :Hypoidväxel; verkningsgrad; friktion; lager; förspänning; friktionsförluster; lagerförluster;

  Sammanfattning : Syftet med detta projektarbete var att minska energiförlusterna i Getrag All Wheel Drives hypoidväxlar (se kapitel 7.2.3). Uppdraget bestod främst av att minska förlusterna när systemet endast driver på två hjul och de övriga hjulparen endast överför låga kraftmoment, detta förhållande benämns draggmoment. LÄS MER

 5. 5. Arbetsförmågebedömning inom företagshälsovård

  L3-uppsats,

  Författare :Göran Häss; [2011]
  Nyckelord :Företagsläkare; Projektrapport;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det finns ett flertal metoder och instrument som bedömer individens funktionsprofil samt förmåga i relation till arbetskrav. Det är därför möjligt att det finns skillnader mellan olika FHV gällande hur dessa används och hur det påverkar en rättssäker och lika bedömning av arbetsförmåga. Detta finns idag ingen kunskap om. LÄS MER