Sökning: "resultat diagram enkät"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden resultat diagram enkät.

 1. 1. Opioid-Free Anesthesia and the Nurse Anesthetist. Experiences in Sweden and the United States.

  Magister-uppsats,

  Författare :Sofia Pihlblad; Daniel Verbeeck; [2019-06-20]
  Nyckelord :Opioid-free anesthesia; OFA; General anesthesia; Non-opioid analgesics; Nurse anesthetist; Experience;

  Sammanfattning : Bakgrund: Opioidberoende och överdosrelaterade dödsfall är ett växande problem i bådeSverige och USA. Opioider har haft en viktig roll inom anestesin sedan 1960-talet, menorsakar flera negativa effekter som kan leda till lidande för patienten och ökade vårdkostnaderför samhället. LÄS MER

 2. 2. Effekter av mer rörelse i skolan : En kvantitativ och uppföljande enkätundersökning på Riksidrottsförbundets rörelsesatsning i utvalda skolor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för folkhälso- och idrottssvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för folkhälso- och idrottssvetenskap

  Författare :Jesper Hall; Fredrik Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; stillasittande; rörelseförståelse; rastaktiviteter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Då stillasittandet hos barn och ungdomar ökar, satsar regeringen pengar i RF:s projekt ”samling för daglig rörelse”. Projektet vill bidra till att öka elevers fysiska aktivitet i skolorna samt utveckla rörelseförståelse utifrån idrottsliga, psykiska, fysiska och sociala förmågor hos eleverna. LÄS MER

 3. 3. Processorienterad kultur : Mätmetod över beteenden som driver resultat i en processorienterad kultur

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för kvalitets- och maskinteknik; Mittuniversitetet/Institutionen för kvalitets- och maskinteknik

  Författare :Johan Celinder; Anders Klang; [2019]
  Nyckelord :Process orientation; method of measuring; quality culture; behaviours; Processorientering; Mätmetod; Kvalitetskultur; Beteenden;

  Sammanfattning : Iden till arbetet fick författarna från en föreläsning om kultur (SIQ & SKI, 2018) och hur enligt Drucker kulturen i en organisation slår strategi utan problem. Syftet var att undersöka vilka beteenden som driver resultat i en processorienterad kultur, samt att utveckla en modell för att mäta detta. LÄS MER

 4. 4. Den snart färdiga sjuksköterskans kunskaper om trycksårsprevention : En enkätstudie utförd bland sistaterminsstudenter på sjuksköterskeutbildningen

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Linnéa Hultén; Johan Jaxvall; [2019]
  Nyckelord :ansvar; kunskap; legitimerad sjuksköterska; lidande; patientsäkerhet; sjuksköterskestudent; säker vård; trycksår; trycksårsprevention; utbildning; vårdskada;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Säker vård och vårdskador är en viktig kvalitetsindikator för vården och sjuksköterskan med sitt ledningsansvar för omvårdnadsarbetet har en viktig roll här. Med trycksår som en vanligt förekommande vårdskada som har stora möjligheter att förhindras är god kunskap om trycksårsprevalens av väldigt stor vikt för de som inom kort är legitimerade sjuksköterskor. LÄS MER

 5. 5. Arbetsföra unga vuxna i arbetslöshet – en kartläggning ur ett aktivitetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Jonas Christensen; Niklas Persson; [2018]
  Nyckelord :aktivitetsmönster; arbetssökande; arbetsterapi; motivation; stöd; välbefinnande; värderingar; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of the study is using a survey to map daily occupational patterns, well-being, and how different motivational factors are perceived and experienced in the target group able-bodied young adults age 18–25. The purpose is also to map the support the target group have, and what values a job would have for the target group. LÄS MER