Sökning: "resultatbeskrivning"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet resultatbeskrivning.

 1. 1. Användning av 3-dimensionell artefakt : Stöd i mekanik i ämnet Teknik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Per Lundgren; [2020]
  Nyckelord :Artefakt; Begrepp; Didaktik; Interaktion; Modell; Ord; Sociokultur; Teknik;

  Sammanfattning : Under mina VFU-perioder uppdagades elevernas, oavsett etnisk bakgrund eller annat modersmål än svenska, ovana med språkliga termer och begrepp inom tekniska ämnen. Frågan som väcktes var hur jag ska kunna möta elevernas lärande och förståelse av de ord och begrepp som används inom ämnet Teknik. LÄS MER

 2. 2. Se människan i var och en av oss! En studie om likabehandling av studenter med annan etnisk bakgrund i högskolan

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :MariAnne Fridlund; [2011-03-07]
  Nyckelord :likabehandling; etnicitet; exkludering; mänskliga rättigheter; språkfärdighet;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med undersökningen är att upptäcka vilken innebörd som ges åt begreppet likabehandling samt att få fram de uppfattningar som kan finnas i högskolan om likabehandling av studenter med annan etnisk tillhörighet. Dessutom är avsikten att försöka beskriva hur dessa uppfattningar kan påverka i mötet mellan lärare och studenter med annan etnisk bakgrund inom lärarutbildningen. LÄS MER

 3. 3. Hur faderlig postpartumdepression påverkar familjens livssituation samt vilka tecken och riskfaktorer som finns för faderlig postpartumdepression : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Viktoria Cordova; Linn Andersson; [2011]
  Nyckelord :Paternal postpartum depression; Family; Life situation; Risk factors; Prevention; Faderlig postpartumdepression; Familj; Livssituation; Riskfaktorer; Förebygga;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med den föreliggande litteraturstudien var dels att beskriva hur faderlig postpartumdepression påverkade familjens livssituation samt att beskriva vilka tecken och riskfaktorer som fanns för faderlig postpartumdepression. Empiriska vetenskapliga artiklar söktes i databasen Medline (PubMed) och fjorton artiklar valdes ut. LÄS MER

 4. 4. Växter som erosionsskydd i vattendrag : en litteraturstudie och fallstudie av tre åar i södra Skåne

  M1-uppsats, SLU/Landscape Management, Design, and Construction (until 121231)

  Författare :Anna Karlsson; [2010]
  Nyckelord :erosionsskydd; ingenjörsbiologi; erosion; växter; rotstruktur;

  Sammanfattning : Mitt examensarbete är uppbyggt med fokusering på fyra delar. En utförlig litteraturstudie där jag skriver om begreppet erosion, en sammanställning av en intervju, en översiktlig växtbeskrivning av fem växter som kan användas som erosionsskydd samt en resultatbeskrivning där jag redovisar inventeringar som jag gjort på tre åar i södra Skåne. LÄS MER

 5. 5. Hur kan etiska och moraliska val vävas in i en spelstory? : Reflektioner kring skapandet utav spelstoryn Choice

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information

  Författare :Henrik Davidsson; [2007]
  Nyckelord :moral och etik; olinjäritet; berättarstruktur; Spelstory;

  Sammanfattning : En story till ett spel har skrivits vars syfte är att skapa moraliska och etiska situationer som spelaren omedvetet skall ta ställning till med hjälp utav val som görs i spelet.Storyn är en Film-Noirliknande berättelse som tagit inspiration från filmer av Film-Noir genren och datorspel som har olinjäritet i sin berättarform. LÄS MER