Sökning: "resultatkvalitet"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet resultatkvalitet.

 1. 1. Resultatkvalitet i svenska privata företag : revisionens påverkan

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anna Högström; Lisa Norgren; [2019]
  Nyckelord :Resultatkvalitet; resultatmanipulering; diskretionära periodiseringar; privata företag; revisionsbyråer; Big four; modifierade Jones-modellen;

  Sammanfattning : Denna studie ämnar att undersöka resultatkvalitet genom att granska resultatmanipulering och förekomsten av diskretionära periodiseringar i privata svenska företag och om valet av revisionsbyrå har en påverkan på resultatmanipulering. Tidigare studier har studerat förhållandet mellan revisionsbyrå och resultatkvalitet och olika resultat har påvisats. LÄS MER

 2. 2. Utbetalningspolitikens signalvärde : En studie av svenska företags val av utbetalningspolitik och deras resultatkvalitet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Erik Hammarstedt; Victor Lundqvist; [2019]
  Nyckelord :Resultatkvalitet; Utbetalningspolitik; Aktieåterköp; Aktieutdelning; Signalteorin; Nasdaq Stockholm.;

  Sammanfattning : Resultatkvalitet är ett viktigt koncept för företags intressenter, men det är även svårt att bedöma. Tidigare forskning finner att utbetalningspolitiken utgör ett taktiskt val, därför undersöker denna studie om skillnader i resultatkvalitet återfinns mellan företag som genomför aktieåterköp respektive aktieutdelning. LÄS MER

 3. 3. Finansdirektörens kön och resultatmanipulering : en studie kring sambandet mellan kön och resultatkvalitet i Sverige

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ida Johansson; Edward Sigfridsson; [2019]
  Nyckelord :Resultatkvalitet; Resultatmanipulering; Diskretionära periodiseringar; Finansdirektör; Modifierade Jones-modellen;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker om finansdirektörens kön har ett samband med resultatkvalitet. Resultatkvalitet definieras som att det påverkas av resultatmanipulering, där diskretionära periodiseringar används som indikator för resultatmanipulering. LÄS MER

 4. 4. Familjeägandets påverkan på resultatkvalitet : bevis från Sverige

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Erik Axel Vinterskog; Philip Rissanen; [2019]
  Nyckelord :Familjeägda företag; diskretionära periodiseringar; agentteorin; the entrenchment effect; the alignment effect; resultatkvalitet; resultatmanipulation; modifierade Jones-modellen;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker om det föreligger en skillnad i resultatkvalitet mellan familjeföretag och icke-familjeägda företag i en svensk kontext. Likt tidigare studier utgår denna studie från agentteorin, the alignment effect och the entrenchment effect. LÄS MER

 5. 5. Förändras förekomsten av resultatmanipulering vid frivilligt byte av revisor? : En kvantitativ studie på svenska onoterade företag

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Amanda Nilsson Sjögren; Emelie Woldoff; [2019]
  Nyckelord :Resultatmanipulering; Diskretionära periodiseringar; Revision; Frivilligt revisorsbyte; Onoterade företag; Modifierade Jones-modellen;

  Sammanfattning : Noterade företag omfattas av obligatoriskt revisorsbyte, vilket onoterade företag inte gör. Revisorsbyte och dess påverkan på resultatkvalitet har främst studerats i noterade företag, vilket är anmärkningsvärt med tanke på den omfattande mängd onoterade företag som finns. LÄS MER