Sökning: "resultatrapport"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet resultatrapport.

 1. 1. Hållbarhetsindex : en undersökning om kommuners användning av verktyget

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Tekniska Högskolan; Jönköping University/Tekniska Högskolan

  Författare :Christian Ekblom; Hanna Börjesson; [2020]
  Nyckelord :Long-term Planning; Sustainability; Sustainability Index; Water and Wastewater Organization; Hållbarhet; Hållbarhetsindex; Långsiktig planering; VA-organisation;

  Sammanfattning : Syfte: Hållbarhetsindex (HBI) är ett verktyg som har skapats av Svenskt vatten medsyftet att hjälpa VA-organisationer att analysera, utveckla och förbättra verksamheten.Den första HBI-undersökningen med 97 deltagande kommuner genomfördes 2014. År2019 deltog 171 kommuner. LÄS MER

 2. 2. Riskjusterad överavkastning på den svenska aktiemarknaden,en studie om periodiseringsanomalin

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Douglas Lindahl; Joachim Carlsson; [2010]
  Nyckelord :Riskjusterad överavkastning; Fundamental analys; Jensens Alfa; Periodiseringsanomalin;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks huruvida man som investerare kan erhålla riskjusterad överavkastning på den svenska aktiemarknaden genom att utnyttja ett mått som baseras på graden av periodiseringars storlek. Detta då tidigare forskning visar på att marknaden ofta feltolkar periodiseringars inverkan på bolags resultatrapport, vilket i sin tur leder till att investerare felvärderar bolagen. LÄS MER