Sökning: "resursallokering"

Visar resultat 1 - 5 av 56 uppsatser innehållade ordet resursallokering.

 1. 1. De nya ränteavdragsbegränsningsreglerna : Reglernas effekt på en koncerns resultatutjämningsmöjligheter utifrån ett neutralitetsperspektiv

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Rebecka Andraey; [2019]
  Nyckelord :interest deduction; interest deduction limitation rules; ränteavdragsbegränsningar; ränteavdrag; begräsningsregler; EBITDA-regeln; neutralitetsprincipen; de nya ränteavdragsbegränsningarna;

  Sammanfattning : Den 1 januari 2019 trädde nya skatteregler för företagssektorn i kraft i Sverige för att förhindra skattebaserosion till följd av skatteplanering med ränteavdrag samt en ökad neutralitet mellan eget och lånat kapital. Den nya regleringen innehåller en generell ränteavdragsbegränsningsregel som återfinns i 24 kap. 24 § IL. LÄS MER

 2. 2. Predict Next Location of Users using Deep Learning

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Xing Guan; [2019]
  Nyckelord :Back-Propagation Algorithm; Neural Network; GRU; Recurrent;

  Sammanfattning : Predicting the next location of a user has been interesting for both academia and industry. Applications like location-based advertising, traffic planning, intelligent resource allocation as well as in recommendation services are some of the problems that many are interested in solving. LÄS MER

 3. 3. Projektkontor för interna utvecklingsprojekt : En komparativ fallstudie

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Sophie Hoas; [2019]
  Nyckelord :PMO; project management; internal development projects; internal stakeholders; structure; PMO; projektledning; interna utvecklingsprojekt; interna intressenter; struktur.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur olika intressentgrupper upplever projektkontoret i sin organisation. Använd metod är semistrukturerade kvalitativa intervjuer med fysiska möten. Totalt nio intervjuer genomfördes på två projektkontor med interna intressenter. Till intervjudata användes sedan tematisk analys som metod. LÄS MER

 4. 4. Hardware-Efficient WDM/SDM Network : Smart Resource Allocation with SDN Controller

  Master-uppsats, KTH/Kommunikationssystem, CoS

  Författare :Lida Liu; [2019]
  Nyckelord :WDM; SDM; SDN; routing and wavelength assignment; large-scale network; hardware resource; WDM; SDM; SDN; routing och tilldelning av våglängd; storskaligt nätverk; hårdvara resurs;

  Sammanfattning : Optical networking has been developing for decades and wavelength-division multiplexing (WDM) is the main technology used to carry signals in fiber-optical communication systems. However, its development has slowed because it is approaching the Shannon limit of nonlinear fiber transmission. LÄS MER

 5. 5. Model comparison of patient volume prediction in digital health care

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Sasha Hellstenius; [2018]
  Nyckelord :Recurrent Neural Networks; LSTM; Patient Volume Prediction; Digital Healthcare;

  Sammanfattning : Accurate predictions of patient volume are an essential tool to improve resource allocation and doctor utilization in the traditional, as well as the digital health care domain. Varying methods for patient volume prediction within the traditional health care domain has been studied in contemporary research, while the concept remains underexplored within the digital health care domain. LÄS MER