Sökning: "resursallokering"

Visar resultat 1 - 5 av 67 uppsatser innehållade ordet resursallokering.

 1. 1. Achieving a strategically aligned project portfolio : A case study on the Project Portfolio Management activities of selecting projects and allocating resources in a matrix organisation

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Fredrik Lundell; Victor Roxlin; [2021]
  Nyckelord :Project portfolio management; PPM; portfolio alignment to strategy; selecting projects; allocating resources; matrix organisation; qualitative case study.;

  Sammanfattning : Project portfolio management (PPM) is considered a central part for achieving intended strategies for organisations. However, only a percentage of strategies are actually realised, and whilst much previous research has focused on the formulation of strategies, less has been directed towards the realisation. LÄS MER

 2. 2. Predict future software defects through machine learning

  M1-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Björn Hickman; Victor Holmqvist; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The thesis aims to investigate the implications of software defect predictions through machine learning on project management. In addition, the study aims to examine what features of a code base that are useful for making such predictions. LÄS MER

 3. 3. Anti Money Laundering – Förhindra eller undvika? : En studie om svenska AML-chefers inställning till penningtvättsregelverken.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Robin Castor; André Rosenqvist; [2021]
  Nyckelord :AML; Anti-money laundering; money laundering; banking regulation; compliance; KYC; know your customer; risk assessment; risk-based approach; legal reporting; resource allocation; AML; anti-money laundering; penningtvätt; bankreglering; compliance; KYC; kundkännedom; riskbedömning; riskbaserat förhållningssätt; rapportering; resursallokering; bankstyrning; finansinspektionen; Lag 2017:630 om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism;

  Sammanfattning : Författare: Robin Castor och André Rosenqvist  Handledare: Elias Bengtsson  Examinator: Andreas Jansson  Titel: Anti Money Laundering – Förhindra eller undvika? – En studie om svenska AML-chefers inställning till penningtvättsregelverken.  Sökord: AML, Anti-Money Laundering, Penningtvätt, Bankreglering, Compliance, KYC, Kundkännedom, Riskbedömning, Riskbaserat förhållningssätt, Rapportering, Resursallokering  Bakgrund: Penningtvätt är ett växande problem som skadar samhället. LÄS MER

 4. 4. A Framework for Defining, Measuring, and Predicting Service Procurement Savings

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Oliver Berggren; Zina Matti; [2021]
  Nyckelord :Procurement; Service Procurement; Management Accounting; Savings; Cost; Regression; Machine Learning; Gradient Boosting;

  Sammanfattning : Recent technical advances have paved the way for transformations such as Industry 4.0, Supply Chain 4.0, and new ways for organizations to utilize services to meet the needs of people. LÄS MER

 5. 5. Likvida medel - Ägarkonstellationens påverkan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Caroline Olsson; Johan Andersson; [2020-09-03]
  Nyckelord :Likvida medel; Ägarkonstellation; Agentteori;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Företag håller allt mer likvida medel som en del av sin finansiella strategi. Det har effekt på företagets risk och avkastning, vilket är högst relevant för investerare. Hur ägarnas preferenser, deras motivationer och agentförhållandet påverkar den strategin är idag outforskat. LÄS MER