Sökning: "resursbaserad konkurrens"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden resursbaserad konkurrens.

 1. 1. Arbetet med miljövänliga förpackningar som resurs : En kvalitativ studie inom dagligvaruhandeln

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Isabell Ekberg; Jessica Jarosz; [2017]
  Nyckelord :sustained competitive advantage; VRIN; environmentally friendly packaging; FMCG; packaging for competitive advantage; RBV; Varaktiga konkurrensfördelar; VRIN; Miljövänliga förpackningar; Dagligvaruhandeln; Konkurrenskraftiga förpackningar; RBV;

  Sammanfattning : Att vara lönsam är en förutsättning för företags långsiktiga överlevnad. Samtidigt blir det generellt sett allt hårdare konkurrens och antalet konkurrenter ökar ständigt. Företag behöver således hitta sätt för att kunna fortsätta vara konkurrenskraftiga på marknaden. LÄS MER

 2. 2. Hur småföretag stärker sin konkurrenskraft : En kvalitativ studie på bygg- och anläggningsbranschen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Johan Groening; Linn Johansson; [2016]
  Nyckelord :Resource-based theory; the relational view; competitiveness; competitive advantage; construction industry; small businesses; Resursbaserad teori; det relationella synsättet; konkurrenskraft; konkurrensfördelar; bygg- och anläggningsbranschen; småföretag;

  Sammanfattning : Småföretag utgör den ekonomiska motorn som påverkar nationers utveckling. Därför bör de kontinuerligt stödjas för att fortsatt kunna främja länders utveckling. LÄS MER

 3. 3. Branschspecifika egenskapers påverkan på resursomvandlingen : en jämförelse mellan revisionsbyråer och arkitektbyråer

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Cecilia Fritzell; Filip Cazacu; [2013]
  Nyckelord :resurs; resursomvandling; klientmakt; kommersialisering; konkurrens; arkitekt; revisor;

  Sammanfattning : Världen genomgår ett skifte mot ett mer tjänsteorienterat samhälle och det intellektuella kapitalets värdeskapande egenskaper blir allt viktigare att kunna hantera. Ett företags resursomvandlingar har genom resursbaserad teori tydliggjort det intellektuella kapitalets värdeskapande. LÄS MER

 4. 4. Evaluating a corporate strategy : a case study of Länsförsäkringar

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Helena Andersson; Gustaf Jansson; [2012]
  Nyckelord :Customer value; Insurance company; Service sector; Strategic drift; Strategy;

  Sammanfattning : The Swedish agricultural sector is currently undergoing a substantial structural change. The number of farm enterprises is continuously decreasing and the average farm size is increasing. In combination with increasing number of competitors in the insurance market, the competitive rivalry within this market has increased significantly. LÄS MER

 5. 5. Kreatören som strategisk resurs. En studie av reklambyråers arbetssätt, roller och ekonomistyrning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Charlotte Ekström; Frida Sundberg; [2010-05-28]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund ochproblemKreativitet blir allt viktigare hos alla företag, inte minst hos de som hardet som sin kärnkompetens. Reklambranschen präglas av mångaaktörer, hård konkurrens samt en föränderlig miljö. Reklambyrånmåste dels finna en konkurrenskraftig position på marknaden ochutifrån det anpassa sin styrning. LÄS MER