Sökning: "resursbaserade synsättet"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden resursbaserade synsättet.

 1. 1. Inkubatorer: Nyckeln till legitimitet?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Simon Blackman; Erik Landgren; Clara Ramshage; [2020]
  Nyckelord :Liability of Newness; Inkubator; Legitimitet; Startupföretag; Stakeholder; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Inkubatorer: Nyckeln till legitimitet? En kvalitativ studie om hur tillhörigheten till en inkubator skapar legitimitet för startupföretag Seminariedatum: 2020-06-03 Ämne/kurs: FEKH19, Examensarbete kandidatnivå i Strategic Management, 15 högskolepoäng Författare: Simon Blackman, Erik Landgren, Clara Ramshage Handledare: Olof Hallonsten Fem nyckelord: Liability of Newness, Inkubator, Legitimitet, Startupföretag, Stakeholder Syfte: Studien syftar till att undersöka vilken roll inkubatorer fyller i att skapa legitimitet för startups anknutna till dessa samt hur förutsättningarna för överlevnad och tillväxt påverkas av legitimiteten som inkubatorer genererar. Metod: Kvalitativ undersökning med primärmaterial i form av semistrukturerade intervjuer där respondenter valts utifrån ett icke-sannolikhetsurval. LÄS MER

 2. 2. ICAnder och Monica: En del av ICA:s framgångssaga

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Caisa Erixon; Mohammad Khalil; Hanna Nyremo; [2019]
  Nyckelord :Resursbaserat synsätt; Varaktiga konkurrensfördelar; VRIO; Dynamiska kapabiliteter; ICA-handlare; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: ICAnder och Monica: En del av ICA:s framgångssaga. En fallstudie av ICA-handlare i Skåneregionen Seminariedatum: 2019-06-04 Ämne/kurs: FEKH19 Företagsekonomi, Examensarbete på kandidatnivå i Strategic management, 15 högskolepoäng Författare: Caisa Erixon, Mohammad Khalil och Hanna Nyremo Handledare: Olof Hallonsten Fem nyckelord: Resursbaserat synsätt, Varaktiga konkurrensfördelar, VRIO, Dynamiska kapabiliteter, ICA-handlare Syfte: Syftet med studien är att belysa hur ICA-handlare strategiskt arbetar för att bevara sin marknadsposition i en allt mer dynamisk bransch. LÄS MER

 3. 3. Nätverk som organiseringsform - En fallstudie om Axis Communications AB

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Julia Schyllert; Josefin Lainevool; Hanna Isacsson; Sara Zäll; [2018]
  Nyckelord :Nätverk; Transaktionskostnader; Konkurrensfördelar; Lojalitet; Säkerhetsbranschen; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka vilka fördelar nätverk som en organiseringsform ger upphov till samt hur denna organiseringsform påverkar företags transaktionskostnader. Detta då det för tillfället råder en kunskapsteoretisk lucka angående hur företag som inte har tydligt definierade vertikala gränser ska definieras inom ramverket för transaktionskostnadsteorin. LÄS MER

 4. 4. Mjuka värden i en hård bransch

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Tobias Johansson; Clara Markstedt; Christoffer Connée; [2018]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Mjuka värden i en hård bransch: En fallstudie av Axis Communications företagskultur Seminariedatum: 2018-06-05 Ämne/kurs: FEKH19 Examensarbete kandidatnivå i Strategic Management 15 högskolepoäng Författare: Christoffer Connée, Tobias Johansson, Clara Markstedt Handledare: Niklas Hallberg Nyckelord: Företagskultur, Koordination, Resursbaserat synsätt, Teamwork, Projekt. Syfte: Att förstå hur organisationskultur påverkar koordinationen i företag med höga krav på kompetens och få insikt i vilka aspekter av kulturen som leder till en välfungerande koordination. LÄS MER

 5. 5. Företagsförvärv i en ny tid

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Charlotte Artman; Karl Österberg; Louise Hesseborn; [2018]
  Nyckelord :Företagsförvärv; Transaktionskostnadsteori; Det resursbaserade synsättet; Dynamiska transaktionskostnadsteori; Digitala plattformsbaserade branscher.; Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER