Sökning: "resursbaserat synsätt"

Visar resultat 11 - 15 av 23 uppsatser innehållade orden resursbaserat synsätt.

 1. 11. Strategiska modeller – hur hanteras konkurrensdynamik?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Mikael Vaezi; Csanad Ferencz; [2007]
  Nyckelord :strategic management; konkurrensdynamik; konkurrensfördelar; konkurrensanalys; io -teori; resursbaserat synsätt; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Att analysera och beskriva hur strategiska modeller hanterar konkurrensdynamik Metod: I studien undersöks strategiska modellers hantering av konkurrensdynamik med fokus på IO och RBV. Detta har gjort genom en empirisk studie över ett antal betydande vetenskapliga artiklar och teorier inom respektive forskningsdisciplin. LÄS MER

 2. 12. Att skapa konkurrensfördelar – En studie som granskar begreppet med fokus på icke unika produkter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Katarina Lindström; Malin Nilsson; Maria Larsson; [2007]
  Nyckelord :konkurrensfördelar; resurser; branschekonomiskt och resursbaserat synsätt; brand management; barriärer; strategier.; Trade; Handel; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Uppsatsen syftar till att undersöka hur livsmedelsföretag som saluför råvaror skapar varaktiga konkurrensfördelar. Frågeställning: Hur skapar ett företag varaktiga konkurrensfördelar när deras produkt inte längre kan ses som en unik resurs? Metod: När urvalet av teori och empiri gjorts har vi utgått från de fyra källkritiska områdena. LÄS MER

 3. 13. Hold or fold? - en studie av framtidsutsikter för långsiktig lönsamhet inom Internetpokerbranschen

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Axel Hedström; Magnus Janfjord; [2006]
  Nyckelord :Internetpoker; branschanalys; ny affärsmiljö; kritiska framgångsfaktorer; kritisk massa.; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att identifiera kritiska framgångsfaktorer inom Internetpokerbranschen för att öka förmågan att analysera framtidsutsikterna i branschen. För att uppnå syftet utarbetas en branschanalysmodell som tar hänsyn till den dynamik som existerar i pokerbranschen. LÄS MER

 4. 14. Outsourca rätt - en modell i tre steg

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Martina Von Unge; Markus Berglund; Cecilia Backman; [2006]
  Nyckelord :outsourcing; resursbaserat synsätt; transaktionskostnader; nätverksfördelar; partnerval; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Att genom användning utvärdera en egenhändigt sammansatt modell. Modellen är baserad på transaktionskostnadsteorin, resursbaserat synsätt och nätverksteori. Den är utformad för att ta fram underlag inför outsourcingbeslut och för utvärdering och felsökning av redan befintliga outsourcingrelationer. LÄS MER

 5. 15. En djupfryst bransch – Strategiska allianser i den svenska storhushållmarknaden

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Markus Engelbrekts; Edward Odevall; [2006]
  Nyckelord :Djupfrysta livsmedel; strategiska allianser; strategisk positionering; strategiska innovationer; storhushåll; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : SYFTE: Uppsatsens syfte är att beskriva och analysera hur tillverkare av storhushållsugnar och producenter av djupfrysta livsmedel för storhushåll samarbetar för att öka värdet för den gemensamma slutkunden – storhushållet. METOD: Studien är av kvalitativ karaktär och kretsar runt djupintervjuer med nyckelpersoner inom livsmedelsbranschen och tillverkare av storhushållsugnar. LÄS MER