Avancerad sökning

Visar resultat 16 - 20 av 23 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 16. Outsourcing i IT-företag

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Tory Li; Carljohan Medin; [2006]
  Nyckelord :Outsourcing; IT-företag; nätverksteorin; resursbaserat synsätt; flerfas modell.; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks begreppet outsourcing och tillika möjligheter samt begränsningar i ett företag som tillverkar egna produkter och som är verksam inom IT-branschen. Vi har även skapat en ny modell för att analysera, förbereda och utföra outsourcing för produkttillverkande IT-företag. LÄS MER

 2. 17. Strategier för oförutsägbara och snabbväxlande marknader – en fallstudie av fyra skandinaviska modeföretag

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jenny Andersson; Carolyn Zupanic; Sara Olsson; [2005]
  Nyckelord :Kaosbalans strategi; Resursbaserat synsätt; Dualistiskt perspektiv; Modeföretag; Strategi; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att studera hur mode- och klädföretag arbetar strategiskt i en snabbföränderlig och oförutsägbar omvärld. Huvudfrågeställningen rör vilken eller vilka kombinationer av strategier som företag tillämpar på en föränderlig marknad samt hur företag kan hitta balans mellan långsiktighet, stabilitet och flexibilitet. LÄS MER

 3. 18. CHALMERS INNOVATIONS BIDRAG TILL UTVECKLINGEN AV IT-FÖRETAG

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Åsa Gotvik Pettersson; Anders Eckerström; [2005]
  Nyckelord :NTBF; inkubator; Chalmers Innovation; Affärsplattformen; resursbaserat synsätt; Informatics;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att beskriva och analysera Chalmers Innovations bidrag till utvecklingen av de verksamma företagen på Lindholmen Center. Företrädare för sex företag intervjuades. Företagen hade vid inträdet nått olika långt i sin utveckling och företagen utvecklades även olika under tiden i inkubatorn. LÄS MER

 4. 19. Tillväxt i Dermarome AB - ett resursbaserat synsätt

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Christian Lundin; Johan Hemminger; [2004]
  Nyckelord :Tillväxt; resursbaserat synsätt; resurser; förmågor; konkurrensfördelar; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att beskriva hur Dermarome har byggt upp sina resurser över tiden. Vidare avser studien identifiera vilka av dessa som främst ligger till grund för företagets konkurrensfördelar och tillväxt. Till sist ämnar vi diskutera huruvida dessa konkurrensfördelar är varaktiga eller inte. LÄS MER

 5. 20. DET NATURLIGA VALET - En undersökning av det Resursbaserade synsättet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Kristoffer Daag; Per Andreasson; Finn Rosengren; [2003]
  Nyckelord :RBV; HRM; KBV; Adecco; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Problemformulering: Är ett Resursbaserat synsätt till gagn för bemanningsföretag. Andra viktiga aspekter som vi vill ha svar på är hur kritiska resurser skapas, vidareutvecklas, och skyddas för att ge så stor överavkastning åt företaget som möjligt. LÄS MER