Sökning: "resursbaserat synsätt"

Visar resultat 21 - 23 av 23 uppsatser innehållade orden resursbaserat synsätt.

 1. 21. Direktinvesteringar - Övergripande strategi samt val och implementering av internationella etableringsmetoder

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anna Blomberg; Adrian Glansborg; Mikael Elvander; [2003]
  Nyckelord :Direktinvesteringar; Internationalisering; Expansionsstrategi; Strategisk ansats; Resursbaserat synsätt; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka faktorer som kan ligga till grund för högteknologiska företags strategiska direktinvesteringsbeslut i utlandet och därigenom bidra till ökad förståelse för hur tänkandet kring dessa beslut fungerar. Uppsatsen bygger på en kvalitativ fallstudie av fyra högteknologiska företag; Beijer Electronics AB, CellaVision AB, Qliktech AB samt TAC AB, som har gjort direktinvesteringar i utlandet. LÄS MER

 2. 22. Strategiskt arbete i unga svenska modeföretag - en fallstudie av ACNE Action Jeans AB, Filippa K AB och Nudie Jeans AB

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Maria Wieloch; Louise Meiton; Sonja Ingrid Désirée Sandberg; [2003]
  Nyckelord :Svenska modeföretag; Resursbaserat synsätt; Kaos-balans teorin; Normanns teori; strategi; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Vårt syfte med denna uppsats är att undersöka och jämföra fallföretagens strategiska arbete, beskriva och analysera detta. Vi ämnar göra detta genom att finna och använda de strategiteorier och modeller som på ett mest adekvat sätt förklarar och beskriver hur våra fallföretags strategiska arbete sker. LÄS MER

 3. 23. Outsourcing - orsaker och konsekvenser ur ett ledningsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Edinete Grigoriadou; Viktoria Andersson; Cecilia Rugsveen; Cristine Quist; [2002]
  Nyckelord :outsourcing; resursbaserat synsätt; leverantörsförhållande; kontrollverktyg; beroendeförhållande; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Problem Vad är grunden till att ett företag outsourcar vissa delar av sin verksamhet? Är skälen rent ekonomiska eller finns det andra faktorer som väger tyngre? Vad vill företagen ha av sina leverantörer? Vilka konsekvenser uppstår och hur hanteras de? Syfte Syftet med uppsatsen är att ur ett ledningsperspektiv belysa orsakerna till outsourcing samt de konsekvenser som förenas med outsourcing. Syftet är vidare att belysa det köpande företagets syn på leverantörsförhållandet och hur köparen utövar kontroll över den outsourcade verksamheten. LÄS MER