Sökning: "resursbrist"

Visar resultat 1 - 5 av 343 uppsatser innehållade ordet resursbrist.

 1. 1. Kommunernas Dilemma En kvalitativ studie om privatiseringen av de svenska stadsnäten

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Daniel Larsson; Anton Berg; [2023-02-27]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att analysera varför vissa svenska kommuner sålt sina fiberstadsnät till privata aktörer och därefter lyfta potentiella framtida utmaningar dagens fibermarknad kan stå inför. Uppsatsen har genomfört intervjuer med respondenter från kommuner som sålt sina stadsnät, IP-Only som privat aktör, Helsingborgs kommun som inte sålt sitt stadsnät och branschexperter från Svenska Stadsnätsföreningen och Post- och Telestyrelsen. LÄS MER

 2. 2. ”Vi måste samverka det går inte annars...”

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Annie Nilsson; Ida Pohlin; [2023-01-26]
  Nyckelord :Mäns våld mot kvinnor; Samverkan; Polis; Socialtjänst;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet är att studera hur tjänstepersoner inom polisen och socialtjänsten upplever att samverkan fungerar i arbetet mot mäns våld mot kvinnor. För att kunna bidra med vad det är som främjar respektive hindrar samverkan i arbetet inom det organisatoriska fältet. LÄS MER

 3. 3. Att kunna göra skillnad : En kvalitativ studie av vad som får lärare att vilja stanna kvar i sitt yrke

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Aleona Pössl; Shiraz Sanar; [2023]
  Nyckelord :Grundskolelärare; utmaningar; kvarvarande; relationell; motivation;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att bidra med fördjupad kunskap om vad verksamma grundskollärare, behöver för att vilja stanna kvar i sitt yrke, samt vad som motverkar deras motivation. Med hjälp av en kvalitativ ansats och semistrukturerade intervjuer har material samlats in. Sju grundskollärare deltog, både digitalt och fysiskt. LÄS MER

 4. 4. Att fostra demokratiska medborgare: En kvalitativ studie om skolans demokratiuppdrag utifrån lärare i årskurs F-3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Felicia Forsberg; Saga Ericsson Damm; [2023]
  Nyckelord :arbetssätt; demokrati; demokratiuppdrag; lågstadiet; lärarperspektiv; SO-undervisning; utmaningar;

  Sammanfattning : Demokratiuppdraget är ett skolans viktigaste uppdrag. Detta uppdrag fastställs i skollagen och beskrivs i läroplanens inledande delar samt det centrala innehållet för de samhällsorienterande ämnena. I arbetet med detta har lärare en central roll. LÄS MER

 5. 5. När den yrkesetiska övertygelsen sviktar : En systematisk och integrativ litteraturstudie om etisk stress

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Lisa Winberg; Linn Eriksson; [2023]
  Nyckelord :Etik; stress; akutsjuksköterska; akutmottagning; arbetsbelastning; arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Akutmottagningen är en komplicerad verksamhet som inte är begränsad av patientantal och kontaktorsakerna är många. Vårdmiljön är stressig och resurserna knappa. Stora krav ställs på akutsjuksköterskan i denna miljö relaterat till patientsäkerhet, samtidigt som snabba beslut måste ske. LÄS MER