Sökning: "resursskola"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade ordet resursskola.

 1. 1. När är det dåligt nog? En kvalitativ studie av förvaltningsrättens domslut om resursskola med behandling

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Daniella Barrera Benites; Frida Roos; [2020-05-26]
  Nyckelord :elever i behov av särskilt stöd; resursskola med behandling; psykisk ohälsa; ansvarsroll;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att undersöka elevers rättigheter till resursskola med behandling. Studien undersökte tio stycken domslut från förvaltningsrätten gällande överklagande av bistånd från Socialtjänsten där föräldrarna hade ansökt om resursskola med behandling men blivit nekade av socialnämnden. LÄS MER

 2. 2. Resursskola – en förutsättning att lyckas : En kvalitativ intervjustudie om elevers upplevelser av att gå på en resursskola

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Alfred Suwa; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : En kvalitativ intervjustuide har gjorts med elever som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och som går på en resursskola. Studiens syfte är att undersöka hur en grupp elever med särskilda behov, som tidigare gått i en vanlig skola själva upplever det att gå på en resursskola. LÄS MER

 3. 3. Delaktighet i skolan för elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Socialt arbete; Högskolan i Gävle/Socialt arbete

  Författare :Marlene Larsson Kopec; Ann-Catrin Persson; [2018]
  Nyckelord :neuropsychiatric disorders; participation; communal school; resource school; students; Delaktighet; elever; kommunal skola; neuropsykiatrisk funktionsnedsättning; resursskola;

  Sammanfattning : The main objective of this research is to investigate and examine how elementary schools in a medium-sized city in Sweden work to promote participation for students with neuropsychiatric disabilities. The study has three main research questions; how schools encourage and foster participation, how they regard their resources and the difference between resource schools and communal schools. LÄS MER

 4. 4. – Se mig! Elevers upplevelser av skolans stödinsatser vid beteendeproblem

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Anna-Karin Lilja; [2017]
  Nyckelord :beteendeproblem; dokumentstudie; elevintervju; extra anpassning; KASAM; mellanmänskliga relationer; relationell specialpedagogik; resursskola; särskilt stöd; åtgärdsprogram;

  Sammanfattning : Att komma tillrätta med de beteendeproblem som förekommer i den svenska skolan ses av både många lärare, föräldrar och elever som en stor utmaning. Grundat i detta problem var studiens övergripande syfte att få en djupare förståelse för stödinsatser då en beteendeproblematik uppkommit. LÄS MER

 5. 5. ”Mitt jobb är att hitta lösningar”: Resursskolepersonals upplevelser och bemötande av konflikter och problemskapande beteende

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Johanna Larsson; [2017]
  Nyckelord :beteendeproblem; problemskapande beteende; konflikter; konflikthantering; bemötande; beteendeförändring; relationer; resursskola; personal; elever i behov av särskilt stöd; kvalitativ metod; Social Sciences;

  Sammanfattning : Managing conflicts and challenging behaviors among pupils is a significant part of everyday work for school staff. This study broadens the comprehension of the experiences the school staff had from approaching these situations. LÄS MER