Sökning: "resurstillgänglighet"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet resurstillgänglighet.

 1. 1. Machine Learning with Reconfigurable Privacy on Resource-Limited Edge Computing Devices

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Zannatun Nayem Tania; [2021]
  Nyckelord :Data Privacy; Resource Management; Machine Learning; Fitbit; Internet of Things IoT ; Optimization; Dataintegritet; Resurshantering; Machine Learning; Fitbit; Internet of Things IoT ; Optimering;

  Sammanfattning : Distributed computing allows effective data storage, processing and retrieval but it poses security and privacy issues. Sensors are the cornerstone of the IoT-based pipelines, since they constantly capture data until it can be analyzed at the central cloud resources. However, these sensor nodes are often constrained by limited resources. LÄS MER

 2. 2. Quantifying the relationship between the waste footprint and environmental impact of products

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Deniz Demirer Demir; [2019]
  Nyckelord :Product waste footprint; life cycle assessment; circular economy; environmental decision making; environmental sustainability;

  Sammanfattning : Despite the increasing public awareness about the waste that is created while consuming and disposing of products, the waste created by the raw material extraction and production phases is usually invisible to the consumers. In this respect, a product waste footprint indicator based on the life cycle perspective was recently proposed to address this knowledge gap, offering a better understanding of the environmental consequences of human consumption behaviour. LÄS MER

 3. 3. SKILLNADER OCH LIKHETER BETRÄFFANDE IDROTTSFÖRENINGSAKTIVA 65+ OCH 6–8 ÅRIGA SKOLBARNS FÖRHÅLLNINGSSÄTT TILL FYSISKAKTIVITET

  Master-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Zoltan Marton; [2019]
  Nyckelord :children; elder; health; physical activity; disease prevention; barn; äldre; hälsa; fysisk aktivitet; förebyggande av sjukdom;

  Sammanfattning : Det finns både skillnader och likheter mellan barn och äldres förhållningssätt tillfysisk aktivitet. Flertalet studier visar att fysisk aktivitet som en del i vardagslivet ärviktigt redan i ung ålder för att bibehålla en fysisk såväl som psykiskt god ochbalanserad hälsa livet ut. LÄS MER

 4. 4. Goodwill som en resultatjusterare : påverkar ledningens handlingsutrymme redovisningen av goodwill?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Eric Andersson; Johan Jeppsson; [2018]
  Nyckelord :Goodwill; accounting; managerial discretion; resource availability; capital structure; ownership structure; Goodwill; redovisning; ledningens handlingsutrymme; resurstillgänglighet; kapitalstruktur; ägarstruktur;

  Sammanfattning : Sedan år 2005 måste samtliga svenska börsnoterade företag presentera sin finansiella information samtredovisningen av densamma i enlighet med standarden IFRS. Detta har resulterat i att företagsledningenssubjektiva tolkningar, något som skapat möjligheter för ledningen att påverka redovisningen. LÄS MER

 5. 5. Order Engine : Prestandajämförelse mellan paradigmen MTEDA och COOA

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för informations- och kommunikationssystem

  Författare :Björn Estlind; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna undersökning har gått ut på att utveckla ett system “Order Engine” vars uppgift är att asynkront konsumera köer med ordrar (uppgifter) åt både interna- och externa enheter. Systemet har utvecklats enligt paradigmet MTEDA och prestandajämförts med ett (sedan tidigare befintligt) OE-system som är utvecklat enligt paradigmet COOA för att avgöra vilket av de två paradigmen som är att föredra vid utveckling av ett OE-system. LÄS MER