Sökning: "retail"

Visar resultat 1 - 5 av 1685 uppsatser innehållade ordet retail.

 1. 1. Investigating the Nature of Retail Investor Activity

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Johan Birgersson; Samuel Carlén; [2021-07-07]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : We study the nature of retail investor activity and how this diers when looking at pe-riods in connection with quarterly reports and when looking at a special period on the market like Covid-19. Further, we investigate how this diers between S&P500 stocks and meme stocks. LÄS MER

 2. 2. MAKING SENSE OF THE CUSTOMER JOURNEY: THE MOBILE DEVICES ROLE IN CONSUMERS’ SHOPPING EXPERIENCES

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Fanny Kuusisto; Olivia Lagergren; [2021-07-02]
  Nyckelord :Customer journeys; Impulse purchases; Mobile shopping; Omnichannel retail;

  Sammanfattning : MSc in Marketing and Consumption.... LÄS MER

 3. 3. E-handelns påverkan på dagligvaruhandeln En studie om e-handelns och covid-19-pandemins effekter på butikers verksamhet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elin Brynzér; Sofia Samuelsson; [2021-06-30]
  Nyckelord :Dagligvaruhandel - e-handel – covid-19 - change management - digital transformation - last mile - köpprocessen - e-handelsbarriärer; Grocery trade – e-commerce – covid-19 – change management – digital transformation – last mile - The buyer decision process - e-commerce barriers;

  Sammanfattning : Background: The emergence of the internet has changed the market structure for many industries, and it can be discerned that there has been a shift where trade has increasingly shifted from traditional retail to online shopping. In the food industry, e-commerce has in recent years grown even larger. LÄS MER

 4. 4. Why are ecological problems increasing when corporate sustainability practices are significantly growing? A planetary boundaries perspective of the Swedish food retail market’s sustainability reporting

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ellen Olofsson; Klara Ribom; [2021-06-30]
  Nyckelord :Food industry; Planetary boundaries; Ecological limits; Sustainability reporting; Swedish food retail market.;

  Sammanfattning : Background and Problem: The environmental debate has increased in society for the lastcouple of years and the main focus has been on climate change and carbon dioxide emissions.The concern has led to an increase of sustainability practices among companies and newdirectives from policymakers. LÄS MER

 5. 5. Att göra hållbara val åt kunden i livsmedelsbutiken - en konkurrenskraftig fördel?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emilia Brännström; Clara Eriksson; [2021-06-30]
  Nyckelord :Assortment planning; Lidl; food retail; sustainability; competitiveness; competitive advantage; choice editing; Sortimentsplanering; Lidl; livsmedelsbutiker; hållbarhet; konkurrenskraft; konkurrenskraftig fördel; choice editing;

  Sammanfattning : Bakgrund: Matindustrin står för 26 procent av de totala växthusgasutsläppen och bidrar till stor skada på vår planet samtidigt som den är en nödvändighet. Företag förväntas idag ta ett större ansvar över sina aktiviteters påverkan och ett väl genomfört CSR-arbete kan bidra till större värden för både företaget och samhället. LÄS MER