Sökning: "retail"

Visar resultat 1 - 5 av 1890 uppsatser innehållade ordet retail.

 1. 1. DIRECT-TO-COMSUMER MODEL IN THE AUTOMOTIVE INDUSTRY The impact of transition to a direct-to consumer business model by an incumbent manufacturer on its retailers: a case study of Volvo Cars

  Master-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Chandraprabha Jha; [2023-02-01]
  Nyckelord :direct-to-consumer; digital transformation; automotive; retailer; retail strategy; automotive retail strategy;

  Sammanfattning : Digitalisation has enabled and shown the opportunity to car manufacturers. They are transforming themselves and a by-product of change is the transformation of their business model. Digital technologies have enabled manufacturers to connect directly with consumers. LÄS MER

 2. 2. Coverage initiations : an exploratory casestudy

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Lina Ek; Maria Karlsson Osipova; [2023]
  Nyckelord :Commissioned equity research; Initiation report; Event study; Abnormal return; Trading volume; Uppdragsanalys; Initieringsrapport; Eventstudie; Abnormal avkastning; Handelsvolym;

  Sammanfattning : This master thesis is exploring the influence of coverage initiation reports issued by commissioned equity research analysts on stock prices and trading volumes. Equity research actors, with their expertise and skill, are providing the market with valuable information and filling the knowledge gaps that investors may have. LÄS MER

 3. 3. Increasing explainability of neural network based retail credit risk models

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Anton Evilevitch; [2023]
  Nyckelord :Explainability; Artificial Neural Network; Mortgage Credit Risk Modeling; Förklarbarhet; Artificiella Neurala Nätverk; Modellering av Hypotekskreditrisk;

  Sammanfattning : Due to their ’black box’ nature, Artificial Neural Networks (ANN) are not permitted for use in various applications. One such application is mortgage credit risk modeling. LÄS MER

 4. 4. “Fake it til you make it” : - en kvalitativ studie om butiksmedarbetares upplevelser av emotionellt arbete

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Malin Ramström; Stina Sirén; [2023]
  Nyckelord :Retail; retail employee; store manager; customer interaction; handling emotions; emotional labor; emotional rules; surface acting; deep acting; social support; organizational conditions;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to increase the understanding of how retail employees experience the organizational conditions in the workplace in order to be able to perform emotional work in relation to customers. The study is conducted through six qualitative semi-structured interviews with retail employees who are employed in different companies in the retail industry in Sweden. LÄS MER

 5. 5. Is the media just a copycat or a watchdog?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anna Raunio; Alice Johansson; Emilia Külick; [2023]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : Nyckelord: Media, väktare, vakthund, informationsförmedlare, tystnad Studiens syfte: Syftet med studien är att utvärdera hur väl media uppfyller sin roll som väktare i sin vardagliga rapportering i Sverige. För att ta reda på detta undersöks även om det skiljer sig mellan affärspress och annan media, samt vad det innebär för medias väktarroll när de inte rapporterar alls. LÄS MER