Sökning: "retailers"

Visar resultat 1 - 5 av 1082 uppsatser innehållade ordet retailers.

 1. 1. DIRECT-TO-COMSUMER MODEL IN THE AUTOMOTIVE INDUSTRY The impact of transition to a direct-to consumer business model by an incumbent manufacturer on its retailers: a case study of Volvo Cars

  Master-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Chandraprabha Jha; [2023-02-01]
  Nyckelord :direct-to-consumer; digital transformation; automotive; retailer; retail strategy; automotive retail strategy;

  Sammanfattning : Digitalisation has enabled and shown the opportunity to car manufacturers. They are transforming themselves and a by-product of change is the transformation of their business model. Digital technologies have enabled manufacturers to connect directly with consumers. LÄS MER

 2. 2. Artificial Transactional Data Generation for Benchmarking Algorithms

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för fysik

  Författare :Veronica Lundgren; [2023]
  Nyckelord :Data Analytics; Synthetic Data; Statistical Distribution; Embedding; Transactional Data;

  Sammanfattning : Modern retailers have been collecting more and more data over the past decades. The increased sizes of collected data have led to higher demand for data analytics expertise tools, which the Umeå-founded company Infobaleen provides. A recurring challenge when developing such tools is the data itself. LÄS MER

 3. 3. THE ROLE OF SOCIAL MEDIA FASHION  INFLUENCERS ON GEN Z CONSUMERS LAST MINUTE HOLIDAY SHOPPING : A qualitative study on gen z consumers purchase behavior on fast-fashion retailer  

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för management (MAN)

  Författare :Tracy Najjuko; [2023]
  Nyckelord :Consumer behavior; Purchase intention; Social media; Influencers; Fashion; Fast-fashion;

  Sammanfattning : The online activities on social media have become a popular beverage among female gen zers in Sweden, as they rely on the platforms to recieve the information they need when evaluating a fashion purchase. This research aims to investigate the consumer last-minute holiday shopping on fast-fashion brands, and how the online fashion influencer could impact them in such occasions. LÄS MER

 4. 4. Hållbarhetscertifiering : effekter på värdekedjan av byggmaterial

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Economics

  Författare :Sofia Andersson; [2023]
  Nyckelord :effekter på värdekedjan; fallstudie; frivilliga hållbarhetscertifieringar för byggnader i Sverige; hållbar utveckling; ; standarder;

  Sammanfattning : En av vår tids stora utmaningar handlar om att möta klimatkrisen och ökade krav på levnadsstandard hos en växande global befolkning. Allt fler flyttar från rurala till urbana områden, vilket pressar bostadsmarknader världen över. LÄS MER

 5. 5. What Dictates Consumer's Loyalty?

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Gustav Moberg; [2023]
  Nyckelord :Loyalty; Loyalty Programs; Marketing; Satisfaction; Perceived Advantages;

  Sammanfattning : Since American Airlines launched its first frequent flyer program in the 1980s the usage of customer loyalty programs has spread greatly. Now they are found in many industries in different shapes and forms. LÄS MER