Sökning: "retain"

Visar resultat 1 - 5 av 798 uppsatser innehållade ordet retain.

 1. 1. Green City Branding – How people respond to the built environment

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Peter Olsson; [2020-06-23]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : MSc in Marketing and Consumption.... LÄS MER

 2. 2. Constructing an Explorative Approach for a New Reality: Ambidexterity in a Real Estate Context - A qualitative study at Castellum

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Ida Fransson; Joel Rosman; [2020-06-22]
  Nyckelord :Exploration; Exploitation; Ambidexterity; Legitimacy; Established firms; Real estate industry;

  Sammanfattning : MSc in Management.... LÄS MER

 3. 3. Return policies for online clothing retailers - A study of the return policy leniency and the importance of return policies to retailers and consumers

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Marios Melachroinos; Morteza Yahyaei Bavil; [2020-06-15]
  Nyckelord :Product returns; reverse logistics; return management; customer loyalty; retention;

  Sammanfattning : MSc in Logistics and Transport Management.... LÄS MER

 4. 4. LESSONS LEARNED BY 9 MARITIME SPATIAL PLANNING PROJECTS IN THE BALTIC SEA REGION A study of EU-funded transnational public sector projects

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Jonas Bjärnstedt; [2020-01-21]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis analyses the projects that are used to produce coherent transnational Maritime SpatialPlanning (MSP) in the Baltic Sea Region (BSR) by the EU, in accordance with the MSP directive. As the number of projects have increased, there are so many that there is a possibility that knowledgegenerated in the projects does not reach subsequent projects. LÄS MER

 5. 5. Psykisk ohälsa bland ungdomar - utifrån kuratorers perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Alva Larsson; Pia Sjödin; [2020]
  Nyckelord :Mental ill-health; anxiety; depression; adolescent; counselor; psykisk ohälsa; ångest; depression; tonåring; kurator;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka vilka förklaringar kuratorerna anger till psykisk ohälsa bland ungdomar och hur de arbetar för att motverka psykisk ohälsa. Åtta kvalitativa intervjuer genomfördes med kuratorer inom skolans elevhälsa, ungdomsmottagningar och barn- och ungdomspsykiatrin. LÄS MER