Sökning: "retention"

Visar resultat 1 - 5 av 1147 uppsatser innehållade ordet retention.

 1. 1. Att behålla bankanställda - En kvalitativ studie om employee retention utifrån ett identitetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Karin Pernmyr; Sanina Salihovic; [2024-02-13]
  Nyckelord :employee retention; social identitetsteori; social identitet; professionell identitet; organisationsidentitet;

  Sammanfattning : Svenskar byter jobb allt oftare och denna rörlighet på arbetsmarknaden är kostsam för arbetsgivarna. Då det har visat sig att frivillig personalomsättning i många fall skulle kunnat kunnat motverkas av arbetsgivaren är det relevant att utforska hur organisationer kan arbeta med bibehållandet av personal. LÄS MER

 2. 2. Kliniska riktlinjer gällande handläggning av urinretention postpartum - en granskning baserad på kvalitetsgranskningsinstrumentet AGREE II

  Magister-uppsats,

  Författare :Amanda Johansson; Ebba Sandström; Fanny Viktorsson Dahlberg; [2024-02-02]
  Nyckelord :AGREE II; urinretention postpartum; jämlik vård; kliniska riktlinjer; kvalitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: En vanlig komplikation relaterat till graviditet och förlossning är urinretention. Denna komplikation är övergående hos majoriteten av de som drabbats men är trots detta en vanligt förekommande orsak till vårdskada som kan orsakas av bristande riktlinjer. LÄS MER

 3. 3. Utvärdering av biotopvårdande åtgärder i Grimåsbäcken. En analys av fysikaliska egenskaper och sammansättning av makroevertebrater.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Instiutionen för biologi och miljövetenskap

  Författare :Björn Andermo; [2024-01-22]
  Nyckelord :Channelized streams; retention; biotope preservation; macroinvertebrates; bottom substrate; woody debris.;

  Sammanfattning : Many streams have been exposed to extensive anthropogenic impact for the benefit of forestry and agriculture. The effects has mainly been channelization characterized by lowered and straightened channels. This homogeneous morphology leads to decreased ability to retain water as well as lost connection to the floodplain. LÄS MER

 4. 4. How Can I Make You Stay? A qualitative study examining which managerial factors are perceived to affect the nurse turnover rates in Region Stockholm

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Nike Halvardsson Flores; Mardin Moradi; [2024]
  Nyckelord :Nurse turnover; Nurse retention; Nurse manager; Managerial factors; Psychological safety;

  Sammanfattning : One of the biggest challenges for nurse managers in Sweden is employee retention and counteracting staff turnover. High nurse turnover is associated with major patient safety risks, inefficiencies and increased costs. The reduction in turnover is, therefore, critical to offer better health care and would benefit many stakeholders. LÄS MER

 5. 5. Gadoliniumretention, dess inverkan på människokroppen samt vilka förebyggande åtgärder röntgensjuksköterskan kan behöva implementera : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Radiologi

  Författare :Malin Ahlkvist; Tilda Lidell; [2024]
  Nyckelord :Gadoliniumretention; Contrast Media; MRI; Radiographers; Gadoliniumretention; Kontrastmedel; MR; Röntgensjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund Magnetresonanstomografi undersökningar blir mer frekventa och därmed ökar användningen av gadoliniumbaserade kontrastmedel. Dock är gadoliniumretention ett relativt nyupptäckt fenomen och dess påverkan är fortfarande relativt okänt. LÄS MER