Sökning: "retinopati"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet retinopati.

 1. 1. Ögonbottenfotografering : Faktorer som bidrar till låg följsamhet till ögonbottenfotografering hos patienter med diabetes-En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Gunilla Kleveback; Nina Hellquist; [2019]
  Nyckelord :Diabetic retinopathy; eye screening; patient adherence; patient compliance; Diabetes retinopati; ögonbottenundersökning; patienters följsamhet;

  Sammanfattning : Bakgrund Diabetes är en av de sjukdomar som ökar mest i hela världen, detta medför att även följdsjukdomar förknippade med diabetes ökar. Diabetesretinopati [DRP] är en av dessa följdsjukdomar. Regelbunden ögonbottenfotografering gör att förändringar upptäcks i tid. LÄS MER

 2. 2. Patienters följsamhet till ögonbottenscreening : en litteraturstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Mojgan Talaeizadeh; Ann-Sofie Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Compliance; Diabetic retinopathy; Eye screening; Diabetesretinopati; Följsamhet; Ögonbottenscreening;

  Sammanfattning : Diabetes ökar världen över och med det även komplikationer av sjukdomen. Diabetesretinopati till följd av kärlskada på ögats näthinna, är den vanligaste komplikationen och den kan förekomma och fortskrida utan att patienten upplever några symtom. LÄS MER

 3. 3. Diabetic Eye Screening : Eye mapping examination application

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Adrian Lundhe; [2017]
  Nyckelord :Diabetic; Screening; Mapping; Retina; Eye; Eyes; Android; Application; Diabetes; Screening; Kartläggning; Näthinna; Öga; Ögon; Android; Applikation;

  Sammanfattning : According to the World Health Organization, in 1980 there was 108 millions diabetes patients around the world, and in 2014 the number increased to 422 millions. This is a percentage rise from 4,7 to 8,5 in the same time period. According to the report Vision 2020, about 5% of the blindness in the world is contributed to diabetic retinopathy. LÄS MER

 4. 4. Hunden som modell för ärftlig retinopati hos människa

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Susanna Berger; [2017]
  Nyckelord :retinopati; Retinitis pigmentosa; Leber congenital amaurosis; hund; modelldjur; genterapi;

  Sammanfattning : This literature review aims to evaluate the dog as a model organism for research concerning retinopathy, as well as gene therapy as a potential treatment. At least 256 genes and 300 mutations associated with hereditary retinopathy in humans have been identified. In canines, 28 such genes have been identified. LÄS MER

 5. 5. Sudden acquired retinal degeneration syndrome hos hund

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Emelie Olovsson; [2016]
  Nyckelord :hund; sudden retinal degeneration syndrome; immunmedierad retinopati; dog; immune-mediated retinopathy;

  Sammanfattning : Lite i skymundan till mer välkända retinala sjukdomar som exempelviss progressiv retinal atrofi (PRA) hos hund finns andra tillstånd som immunmedierad retinopati och sudden acquired retinal degeneration syndrome (SARD) som båda orsakar synnedsättningar och kan leda till blindhet. Kan dessa vara samma sjukdom? SARD är en grupp sjukdomar som leder till snabb retinal degeneration och plötsligt insättande synförlust hos hund. LÄS MER