Sökning: "retirement decision"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden retirement decision.

 1. 1. Pension i relation till yrkesidentitet. : En kvalitativ kandidatuppsats i arbetsvetenskap.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Sanna Tennman; Linnea Johansson; [2021]
  Nyckelord :Retirement; retirement decision; professional identity; intersectionality; interview and meaningfulness; Pension; pensionsbeslut; yrkesidentitet; intersektionalitet; intervjuer och meningsfullhet;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka informanternas relation till pension i förhållande till upplevd yrkesidentitet. Syftet kommer besvaras genom att vi undersöker två frågeställningar. I första hand utforskas hur informanterna uttrycker sig angående pension i förhållande till upplevd yrkesidentitet. LÄS MER

 2. 2. Senior Housing in China : Investigating Critical Success Factors for China’s CCRC projects

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Zhi Hao; [2021]
  Nyckelord :Aging society; Continuing Care Retirement Community CCRC ; Critical Success Factors; Åldrande samhälle; Särskilt boende för äldre; Continuing Care Retirement Community; CCRC; Kritiska framgångsfaktorer;

  Sammanfattning : As one result of the higher expected lifespan and lower fertility rate, an aging society has become an inevitable trend in many countries worldwide. According to the prediction of the newest census outcomes, China will confront an aging society around2022. LÄS MER

 3. 3. (Un)Deliberate Choices of Dubious Funds in the Swedish Pension System : Which Individuals Choose Dubious Funds Within the Swedish Pension System?

  Magister-uppsats, Jönköping University/IHH, Nationalekonomi

  Författare :Isabella Emanuelsson; [2020]
  Nyckelord :retirement planning; pension funds; Swedish pension system; behavioral economics; financial literacy; deceptive marketing; aggressive sales methods; logistic regression; linear probability model;

  Sammanfattning : There are ongoing discussions about a new reform of the mandatory fully funded individual accounts in the Swedish public pension system. Since the initial round in 2000, several funds have been excluded from the platform due to deceptive, and sometimes criminal, behavior towards the consumers. LÄS MER

 4. 4. Privat pensionssparande : En kvantitativ studie om vilka faktorer som påverkar det privata pensionssparandet

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Frida Person; Frida Widlund; [2020]
  Nyckelord :Privat pensionssparande; ålder; utbildningsnivå; inkomst; självkontroll; kunskap om det svenska pensionssystemet; kön;

  Sammanfattning : Background Due to reduced GDP in Sweden, future retirees will receive a smaller amount of the public pension compared to the retirees of today (Ferm, 2018; Swedbank, 2017). Hence, the private savings for future retirees may be of greater importance in order to receive a higher pension as a retiree. LÄS MER

 5. 5. Does the spouse influence the individual’s retirement decision? : A quantitative study among older people Sweden

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för nationalekonomi och statistik (NS)

  Författare :Fredric Nyström; Gustav Andersson; [2019]
  Nyckelord :Spouse; Influence; Impact; Retirement decision; Sweden;

  Sammanfattning : The main objective of our essay is to analyze the influence of the spouse on the partner’s retirement decision. Drawing on a large sample of older citizens and a combination of a postal survey and register data, we use standard econometric techniques to identify the impact of the spouse’s characteristics on the partner’s decision to retire. LÄS MER