Sökning: "retorik b"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden retorik b.

 1. 1. Berättelsen om Kommunals förlorade heder : Aftonbladets granskning av Kommunalaffären januari 2016

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Karin Hallgren; [2016]
  Nyckelord :Political scandal; discourse analysis; trade union; media dramaturgy; media rhetoric; Affär; diskursanalys; fackförbund; mediedramaturgi; medieretorik;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien var att undersöka hur en diskursiv berättelse skrivs fram i Aftonbladets granskning av fackförbundet Kommunal i januari 2016. Artikelserien handlade om fackliga företrädares bristande samklang mellan ord och handling. LÄS MER

 2. 2. CSR-kommunikation inom dagligvaruhandeln : En retoriskt textanalys av ICA och Axfoods hållbarhetsredovisningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad/Högskolan i Halmstad

  Författare :Wictor Hultberg; Anton Öhlin; [2015]
  Nyckelord :Corporate Social Responsibility; CSR; ICA; Axfood; Kommunikation; Retorik; textanalys;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att analysera CSR-kommunikationen från Sveriges två största livsmedelskoncerner, ICA och Axfood, under åren 2012 och 2013. Denna analys kommer att göras utifrån företagens officiella hållbarhetsredovisningar. LÄS MER

 3. 3. Kyckling- och pastajättar uttalar sig om homosexuell familjebildning : en studie i två internationella mediakontroversers kriskommunikation och krisretorik

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Retorik

  Författare :Isabel Sundberg; [2014]
  Nyckelord :Retorik.; Mediakontrovers; Krisretorik; Kriskommunikation; Image Repair Theory; Dramaturgi; Dramatism; Apologia; Social Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsen ämnar göra en djupdykning i två kontroversiella uttalanden yttrade av två miljardomsättande företag och vilka båda berör homosexuellas familjebildning. Syftet är att synliggöra de olika kriskommunikativa samt krisretoriska strategier som använts och kunna vidare förklara varför och hur de fungerar. LÄS MER

 4. 4. Upprepning - tröttsamt eller effektivt? En kvalitativ textanalys av Kalla Fakta Studios debattprogram ”Drömmen om levnadslön”

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Hanna Bergh; Isabel Bermudez; [2013]
  Nyckelord :kriskommunikation; retorik; argumentation; strategisk kommunikation; H M; Cultural Sciences; Social Sciences;

  Sammanfattning : Det finns få svenska studier som syftar till att undersöka större multinationella företags externa kriskommunikation genom sin medverkan i en debatt och syftet med denna studie är att belysa och problematisera detta. Syftet är att uppmärksamma eventuella strategier, sätt att argumentera och att studera på vilket sätt kommunikationen sker under en debatt. LÄS MER

 5. 5. Kyrkobyggnadens retoriska funktion

  L2-uppsats, Lunds universitet/Retorik

  Författare :Monica Lager; [2011]
  Nyckelord :arkitektur; kyrkobyggnad; Burke; Aristoteles; Visuell retorik; kyrkoarkitektur; retorik; kyrkor; Cultural Sciences; Social Sciences;

  Sammanfattning : En B-uppsats om kyrkobyggnadens retoriska funktion. Ett arbete i retorik med en kyrkobyggnad som artefakt. Med hjälp av Kenneth Burke, Kjeldsen, och Aristoteles försöker en student förstå en kyrkobyggnads argumentation.. LÄS MER