Sökning: "retorik bok"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden retorik bok.

 1. 1. Sverigedemokraternas retorik kring islam inom verbal debatt : En retorisk analys utifrån teorier om populism

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap; Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

  Författare :Alexander Lif; Dilan Demirbag; [2020]
  Nyckelord :Sverigedemokraterna; islam; retorik; populism; retorikanalys;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att analysera Sverigedemokraternas nutida politiska retorik kring islam och jämföra denna med teorier om hur populism uttrycks inom politik. Med detta kan Sverigedemokraternas rykte som ett populistiskt parti undersökas vidare i detalj, samt skapa en bild av hur de argumenterar i politiska sammanhang kring ett så stort och viktigt ämne som islam, relevant i ett nutida politiskt klimat där invandringsfrågan är starkt omdiskuterad. LÄS MER

 2. 2. "Ty den som smittar detta land är du" : Den mytiska argumentationen i Katarina Frostensons K

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Avdelningen för retorik

  Författare :Ellinor Borggren; [2020]
  Nyckelord :Katarina; Frostenson; K; retorik; poet; poesi; skönlitteratur; litteratur; Jean Claude; Arnault; Jean-Claude; #metoo; me too; myt; myter; mytisk argumentation; argumentation; argumentationsanalys; svenska akademien; kulturprofilen; forum; roland; barthes; erik; bengtson; argumentationsbas; mytologi; janne; lindqvist; topik; topiker; topos; topoi; bitzer; brummet; mcfarland; k; klubben; matilda gustavsson; dagens nyheter; dn;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen har jag undersökt argumentationen i Katarina Frostensons K – en skönlitterär bok som skrevs i en tid (hösten 2017 till våren 2018) då #metoo-rörelsen svepte över världen och 18 kvinnor hade vittnat i DN om övergrepp av en känd kulturprofil med nära band till Svenska Akademien. Flera medier namngav mannen som Jean-Claude Arnault, make till akademiledamoten och poeten Katarina Frostenson. LÄS MER

 3. 3. Bokmässans kris hösten 2017. En analys av Maria Källssons uttalanden från ett retoriskt perspektiv och ett retoriskt kriskommunikationsperspektiv

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Sara Anvestad; [2018-10-29]
  Nyckelord :Maria Källsson; Bokmässan; Retorik; Retorisk kriskommunikation; kriskommunikation;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med denna uppsats är att undersöka Bok- och Biblioteksmässans organisationskris under hösten 2017 ur ett retoriskt perspektiv och ett retoriskt kriskommunikationsperspektiv.Teori:Teorin utgår ifrån begrepp från den klassiska retoriken, bland annat ethos, pathos och logos, samt boken Kriskommunikation (2013) av Orla Vigsø som tar upp teorier om retorisk kriskommunikationsforskning. LÄS MER

 4. 4. Uti hjertats sannskyldiga tempel : En ikonologisk studie av Sankta Maria Magdalena kyrkas altarskulpturer

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Sjöbeck Rasmus; [2017]
  Nyckelord :: S:ta Maria Magdalena kyrka; pietism; emblem; cor ardens; sacre coeur; Johann Arndt; Södermalm; Stockholms slott;

  Sammanfattning : Uppsatsen ämnar att genom en ikonologisk analys undersöka altarskulpturgruppen, belägen i S:ta Maria Magdalena kyrka i Stockholm. Det man vet om skulpturgruppen är mycket begränsat. Man vet att gruppen gavs som gåva till kyrkan 1764 av slottsdeputationen vid Stockholms slott. Skulptören är än idag okänd. LÄS MER

 5. 5. Islamofobi – fördomar om muslimer eller kritik av islam? : En pragmadialektisk analys av debatter om islamofobi

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Avdelningen för retorik

  Författare :John Olin; [2017]
  Nyckelord :Islam; Islamofobi; Sam Harris; Ben Affleck; Helle Klein; Christer Sturmark;

  Sammanfattning : I ett avsnitt av talkshowen Real Time with Bill Maher utbröt en spontan, hetsig diskussion mellan skådespelaren Ben Affleck och filosofen/författaren Sam Harris. Harris var inbjuden till programmet för att diskutera sin nya bok om spiritualitet, men kort efter att Harris anslutit sig till panelen med gäster så kom istället samtalet att kretsa kring islam och islamofobi. LÄS MER