Sökning: "retorik"

Visar resultat 21 - 25 av 1076 uppsatser innehållade ordet retorik.

 1. 21. Den retoriska modernisten : T.S. Eliots objektiva korrelat som retoriskt begrepp

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Avdelningen för retorik

  Författare :Helena Bjurbom; [2020]
  Nyckelord :T.S. Eliot; objective correlative; rhetoric; modernism; T.S. Eliot; objektiva korrelat; retorik; retorisk kommunikationsmodell; doxa; auditorium; modernism;

  Sammanfattning : Uppsatsen är en retoriskt studie av T.S. Eliots begrepp objektiva korrelat; ett litterärt begrepp som, enligt Eliot, var det konstfulla sättet att framställa känslor på. LÄS MER

 2. 22. “Det lilla man kan göra som gör stor skillnad för andra människor, det är alltid värt det”

  L2-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier; Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Josefine Gustafsson; Jennelie Joelsson; [2020]
  Nyckelord :Retorik; Postkolonialism; Kommunikation; Instagram; Social Sciences;

  Sammanfattning : “Det lilla man kan göra som gör stor skillnad för andra människor, det är alltid värt det” är en kvalitativ textanalys som undersöker Rädda Barnens kommunikativa arbete på den digitala plattformen Instagram. Denna uppsats fokuserar på de retoriska principerna ethos, logos och pathos. LÄS MER

 3. 23. Kontroll, konflikt och kampen om den kollektiva kraften

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Johanna Frödelius; [2020]
  Nyckelord :Critical management studies; Flexibility; HRM; Industrial relations; The workers collective; Arbetarkollektivet; Critical management studies; Flexibilitet; HRM; Industrial relations; Strategi;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Att organisationers medarbetare beskrivs som den viktigaste resursen utgör idag mer regel än undantag, på samma sätt som hållbarhet är en självklar del av de organisatoriska praktikerna – åtminstone enligt den retorik som används. Tillsammans utgör begreppen essensen i framtidens hållbara personalpraktiker, där anställningsbarhet, engagemang och anknytning väntas skapa fördelar för organisation, medarbetare och samhälle enligt principen mutual gains i en harmonisk verklighet. LÄS MER

 4. 24. Gud är kul : en studie om humor och homiletik

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Retorik

  Författare :Gustaf Lennman; [2020]
  Nyckelord :Humorteori; homiletik; predikan; stilfigurer; retorik; identifikation; Svenska kyrkan; Social Sciences;

  Sammanfattning : Som retorisk genre tar predikan plats varje söndag i varje församling inom Svenska kyrkan över hela vårt land. Predikan, eller homiletiken, är en retorisk genre som ända sedan Jesu dagar har utvecklats och spridit sig över hela världen. LÄS MER

 5. 25. Klimatapartheid : En retorisk analys

  Kandidat-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Högskolan för mänskliga rättigheter

  Författare :Josefine Lindholm; [2020]
  Nyckelord :Klimat; klimat rättvisa; fattigdom; apartheid; retorik;

  Sammanfattning : How we talk about climate is almost as important as how we deal with it. How we choose our words, what tactics we use to persuade each other and how we get our points across, it will all influence the choices we make to adapt, mitigate and set rules for dealing with climate change. LÄS MER