Sökning: "retorik"

Visar resultat 21 - 25 av 985 uppsatser innehållade ordet retorik.

 1. 21. I am your voice : en utforskande studie av Donald Trumps talarstil

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Retorik

  Författare :Gustav Berg; [2019]
  Nyckelord :Retorik; Talarstil; Trump; Demosthenes; Hermogenes; Populism; Genre; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om vilken typ av talarstil Donald Trump har när han talar offentligt. För att studera detta har till denna uppsats en transkribering till ett specifikt tal använts. Talet som i uppsatsen behandlas är ett kampanj-rally för republikanerna i Evansville i Indiana augusti 2018. LÄS MER

 2. 22. Från och med i år är det en fråga om demokratins överlevnad i Sverige. I värsta fall drar jag lott. : En diskursbaserad textanalys om journalisters användning av begreppen rädsla och trygghet, och hur detta ter sig ur ett intersektionellt perspektiv under 2018 års svenska valrörelse.

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Genusvetenskap

  Författare :Lo Hellgren; [2019]
  Nyckelord :rädsla; trygghet; diskurs; känsloaffekter; kondenserande symboler; semantik; journalistik; politik; intersektionalitet; klass; kön; ras; känslor; symboler; demokrati; pressfrihet;

  Sammanfattning : Begreppen rädsla och trygghet användes frekvent under 2018 års svenska parlamentariska valrörelse, både av politiker och journalister. Den här uppsatsen är en undersökning av hur journalister från sju av de största traditionella medierna i Sverige använder sig av dessa begrepp i sin kritik mot politikernas brist på ideologisk politik. LÄS MER

 3. 23. Kommunikation för att undvika kris : Halmstad kommuns kommunikation under bevattningsförbud

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Jörgen Selien; [2019]
  Nyckelord :Excellence theory; Retorisk analys; Bevattningsförbud; kommunal kommunikation;

  Sammanfattning : Denna studie studerar Halmstad kommuns kommunikation i en särskilt ansträngd situation och vill bidra med kunskap om organisationskommunikation i liknande kommunikationsinsatser.  Hur har Halmstad kommun arbetat för att föra in dricksvattenbrist på kommunens invånares agenda under bevattningsförbudet 2017? Vilka strategier har Halmstad kommun använt sig av i sin kommunikation under bevattningsförbudet? Hur beskrivs Halmstad kommuns kommunikation gentemot kommuninvånarna och de lokala medierna av kommunens och lokaltidningens representanter? Vilken retorik har Halmstad kommun använt i kommunikationen under bevattningsförbudet? Denna uppsats studerar Halmstad kommuns strategi och retorik under kommunens bevattningsförbud 2017. LÄS MER

 4. 24. Of the dead, speak only good : En topikanalys av läkarnekrologer i Dagens Nyheter utifrån ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Avdelningen för retorik

  Författare :Meja Uhlander; [2019]
  Nyckelord :Nekrolog;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 25. Från äventyret till traditionen : En bildanalys av omslag från tre universitets utbildningskataloger

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Avdelningen för retorik

  Författare :Elin Nermin Sayfoor; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER